archív aktualít rok 2012

Rokovanie predstaviteľov členských spoločností ZSD SR na miestach kalamity

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hotel_PermonValné zhromaždenie Zväzu spracovateľov dreva SR sa bude konať 29. a 30. novembra 2012 v hoteli Permon v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Na programe je hodnotenie činnosti od predchádzajúceho zhromaždenia (1. – 2.12.2011). Začne rokovaním v piatich sekciách ZSD SR, naň nadviaže Stretnutie mladých podnikateľov „ZSD SR – budúcnosť v našich rukách?“.

Popoludňajší program otvorí prezident Republikovej únie zamestnávateľov Ing. Marián Jusko prednáškou na tému „Zmeny v podnikateľskom prostredí očami RÚZ“. Nasledovať budú hodnotenia predsedov sekcií, správy generálneho sekretára ZSD SR PhDr. Petra Zemaníka – o hospodárení v roku 2011 a za 10 mesiacov roku 2012, návrh rozpočtu na rok 2013. Prezident  ZSD SR Ing. Igor Patráš predloží správu o činnosti. Na ňu nadviaže správa dozornej rady, návrh na zmenu Stanov ZSD SR a diskusia.

Osobitným bodom bude plnenie programu HUSK 1001 /1.1.2/ 2005. Zameraný je na vytvorenie obchodného partnerstva v programe cezhraničnej spolupráce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu Maďarska a Slovenska. Iniciatíva vznikla pred rokom na pôde Západomaďarskej univerzity v Šoproni. Cieľom je spájať firmy s podobnou profiláciou, podnikateľskými zámermi a filozofiou.

Súčasťou rokovania na druhý deň bude 6. ročník turnaja v kolkoch o „Putovný pohár prezidenta ZSD SR“. Na záver sa uskutoční spoločná prechádzka do Tichej a Kôprovej doliny – smutne preslávených v súvislosti s vetrovou kalamitou práve pred 8. rokmi a ich blokovaním ochranármi pred nevyhnutnou ťažbou guľatiny po kalamite.

Foto: Hotel Permon (autor: Vlado70)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina