archív aktualít rok 2012

Prioritou v novém dotačním období bude zvýšení konkurenceschopnosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OP_inovace_konkurenceČeská republika si v novém dotačním období 2014 – 2020 rozdělí přibližně o 20 % méně peněz než v období současném a to v předpokládaných 8 tematických oblastech. Návrhy operačních programů by měly být hotovy do konce března 2013 a reálné spuštění by mělo následovat v průběhu roku 2014.

Hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) pro dotační období 2014 – 2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Základní cíle nového období jsou v souladu se strategií Evropa 2020 vydanou Evropskou unií. Ruku v ruce s tím jde zaměření na znalostní ekonomiku a podpora posunu českých firem v hodnotových a dodavatelských řetězcích.

V současné době investují do výzkumu a vývoje zejména velké podniky. Ačkoliv tedy budou v příštím programovacím období prioritně podporovány malé a střední podniky, tak ve vybraných oblastech, jako jsou výzkum, vývoj, inovace apod., je snaha vyjednat podporu také pro velké firmy. Zejména podpory těchto aktivit chce dosáhnout MPO navazujícím operačním programem, který bude mimo výše uvedené zaměřen také na podporu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi, na inovace v energetice, obnovitelné zdroje energií či na oblast ICT.

Celkově však nebudou podporovány všechny sektory a odvětví v takové míře jako nyní a bude kladen větší důraz na kvalitu projektu z pohledu naplňování cílů programu. Cílem České republiky v oblasti administrace projektů je zejména zavedení jednotného informačního systému pro všechny operační programy, sjednocování metodik a zjednodušení pravidel pro čerpání podpory z fondů EU, což odráží i požadavky podnikatelů na zjednodušení administrativy, které vyplynuly ze srpnového průzkumu společnosti eNovation s.r.o.

Zdroj: BusinessInfo.cz
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina