archív aktualít rok 2012

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa v koncepte zelenej ekonomiky

ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

BinderProgramovými cieľmi certifikácie lesov sa bude zaoberať národná konferencia PEFC. Organizujú ju pre politikov, zástupcov ZMOS, vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, predstaviteľov priemyslu spracovania dreva, akademických funkcionárov vysokých škôl, zástupcov nevládnych organizácií a štátnej ochrany prírody – uskutoční sa 7. novembra 2012 vo Vyhniach.

Procesy certifikácie lesov objasní na úvod Ing. František Štulajter, CSc. – predseda PEFC Slovensko. Lesníctvo a rozvoj vidieka v SR priblíži minister pôdohospodárstva prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Optimalizáciou priestorového usporiadania a funkčného využívania lesov v krajine sa bude zaoberať prof. Rudolf Midriak, DrSc. Zelenú ekonomiku a multifunkčné využívanie prírodných lesných zdrojov priblíži Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., slovenské lesníctvo a proces Európske lesy 2020 Ing. Martin Moravčík, CSc. a doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Komplexné využívanie dreva v Rakúsku ako príklad pre Slovensko detailne rozoberie Mag. Georg Binder – priblíži postavenie lesného a drevárskeho hospodárstva, štruktúru spracovateľských kapacít, využívanie dreva a dendromasy. O potenciáli využitia a spracovania obnoviteľnej a univerzálne využiteľnej suroviny pre hospodársky rast Slovenska budú hovoriť Ing. Igor Patráš a Ing. Karol Vinš.

Záverečný blok referátov bude patriť Environmentálnym službám lesníctva pre spoločnosť v koncepte zelenej ekonomiky (prednesie prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.); Lesy – štít voči klimatickým zmenám v koncepte zelenej ekonomiky (doc. RNDr. Jozef Minďáš, CSc.); Verejné politiky nákupu dreva – nástroj na podporu trvalo udržateľného hospodárenia (Ing. Jaroslav Timrák); PEFC – integrujúci rámec pre využitie plného potenciálu lesov pri trvale udržateľnom rozvoji, plne rešpektujúce ekologické, ekonomické a sociálne priority lesníckej a environmentálnej politiky SR (doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.).

Následne sa 14. novembra 2012 vo Viedni uskutoční Dialóg záujmových skupín PEFC v Európe na posilnenie väzby: udržateľná biomasa a certifikácia lesov. Účasť na konferencii (od 10:00) a následnej recepcii je aj pre slovenských účastníkov bezplatná.

Foto: Mag. Georg Binder priblíži rakúske skúsenosti pre prípadné vyžitie v podmienkach Slovenska

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina
cs_CZČeština sk_SKSlovenčina