archív aktualít rok 2012

Zborník z konferencie Tradičné remeslá pre dnešok

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tradicne_remeslaPráve pred rokom usporiadalo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informačnú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Tradičné remeslá pre dnešok – historické východiská, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia dreva vo vidieckom priestore“. V týchto dňoch rozosielajú organizátori inštitúciám, organizáciám a autorom referátov zborník prednášok, vrátane farebných fotografií v rozsahu 272 strán.

Konferencia sa uskutočnila v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 13. Bola určená predstaviteľom obcí a územnej samosprávy, ich zariadeniam, podnikateľom v oblasti spracovania dreva. V úvode predstavila LDM – súčasť š.p. LESY SR jeho riaditeľka Mgr. Ľubica Miľanová. Autori 24 referátov a koreferátov sú zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Zborník zostavila organizátorka konferencie Želmíra Šípková.

Informačná konferencia tvorila obsahové celky:

  1. Domácka výroba z dreva a ľudové drevospracujúce remeslá
  2. Tesárstvo a drevené konštrukcie v architektúre
  3. Drevospracujúce remeslá
  4. Stolárstvo a nábytok
  5. Rezbárstvo a uplatnenie dreva v umeleckom remesle
  6. Drevo v barokovom výtvarnom prejave, spišská rezba 17. storočia.

V rámci 2. bloku referátov odznela aj prednáška Drevo v súčasných stavbách nechýba, zameraná na súčasné úsilie rozvoja drevostavieb, vrátane stručného popisu moderných materiálov na báze dreva. Referát vychádzal z textov reportáží uverejňovaných v odbornom časopise Drevársky magazín a Stolársky magazín.

Ilustračné foto k prednáške „Drevo v súčasných stavbách nechýba“, ktoré približuje prácu učňov – tesárov počas stavebných veľtrhov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina