archív aktualít rok 2012

Diskusné fóra sa pokúsili vytvoriť obraz o spracovaní dreva v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LX4Súčasťou prezentácie materiálov na finalizovanie výroby nábytku, okien, dverí a podpory produkcie drevostavieb bola séria diskusných stretnutí. Organizovali ju v prvých troch dňoch veľtrhu LIGNUMEXPO – LES a MNS 2012 v Nitre Zväz spracovateľov  dreva SR v úzkej súčinnosti s odborným časopisom Drevársky magazín.

Témy starostlivo vybral prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš a spoločne s komentárom generálneho sekretára PhDr. Petra Zemaníka pozvali na diskusné fóra popredných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.

Téma prvého dňa (2.10.2012): Je možný rozvoj spracovania dreva na Slovensku?
Smerovanie spracovania dreva v Poľsku načrtol čestný hosť diskusie Bogdan Czemko, výkonný riaditeľ Zväzu drevárskeho priemyslu v Poľsku. Slovenskú úroveň priblížil predseda Drevárskej sekcie ZSD SR Ing. Milan Benco, skúsenosti priniesol Ing. Karol Vinš, riaditeľ Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku, z akademickej pôdy kvestor TU vo Zvolene doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Výsledkom nie je jednoznačná odpoveď, no optimisticky možno vyjadriť smerovanie piliarskych firiem k lepším ekonomickým výsledkom.

Druhý deň diskusií (3.10.2012) mal zložitejšiu tému: Čo možno očakávať vo výrobe a obchode s nábytkom? Aké nové riešenia prináša pokles spotreby?
Detailne spracovaný vývoj vo výrobe a možnostiach odbytu v Európe predložil Ing. Vladimír Šrámek – generálny riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu nábytku Decodom, s.r.o. Topoľčany. Doplnil ho podpredseda Nábytkárskej sekcie ZSD SR Ing. Jozef Zajko z pohľadu výrobcu atypického nábytku a Werner Pohly – predstaviteľ slovenskej exportnej firmy We-Tec. Na dosiahnutie priaznivého výsledku chýba presné stanovenie odbytových priorít, systém, štruktúra a špecifikácia výrobkov do veľkoobchodných sietí.

Námetom na diskusiu tretieho dňa (4.10.2012) bola téma: Udržíme tempo rastu produkcie drevostavieb napriek stálemu poklesu v stavebníctve?
Do diskusie sa zapojili predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR Ing. Igor Kuzma a podpredseda Ing. Ivan Kolárik. Výrazné napredovanie dokladoval aj prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Prítomný bol aj prezident EUMABOIS Franz-Josef Bütfering, ktorý priblížil najmä podporovanie výrobcov modernými špičkovými technológiami. Výrobcovia drevostavieb v SR by sa mohli priblížiť k 10-percentnému podielu na stavebnom trhu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina