archív aktualít rok 2012

Priority rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia_Drevo-Lesy-VodaZástupcovia Odborového zväzu Drevo – Lesy – Voda a zamestnávateľských organizácii usporiadali v Banskej Bystrici spoločne so slovenským zastúpením Friedrich-Ebert-Stiftung konferenciu o súčasnom stave lesného hospodárstva a jeho perspektívou. Doplnili ju výsledky sociálneho dialógu a vývoja zamestnanosti v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle.

Po úvodnom príhovore predsedu Odborového zväzu DLV Zdenka Dlugoša, priblížil priority, problémy a perspektívy vývoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v SR a ich vplyv na tvorbu pracovných miest zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Igor Mrva. Možnosti rozvoja drevospracujúceho priemyslu v SR načrtol prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš. Nad perspektívou neštátnych lesov sa zamýšľal prezident Zväzu obecných lesov Ing. Milan Dolňan. Detaily výsledkov sociálneho dialógu v prospech zamestnanosti v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle priblížil zástupca OZ DLV Ing. Róbert Staško. S obsahom prijatej spoločnej deklarácie z konferencie oboznámil predseda OZ DLV Zdenek Dlugoš. Prítomná bola zástupkyňa FES na Slovensku Zuzana Strapatá.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina