archív aktualít rok 2012

Investičné stimuly potrebujú všetky drevárske a nábytkárske firmy. Nie len niektoré vyvolené!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP15Vedenie zamestnávateľského Zväzu spracovateľov dreva SR sa na zasadnutí predstavenstva rozhodlo požiadať Ministerstvo hospodárstva o poskytnutie vládnej pomoci pre všetky podnikateľské subjekty v tejto branži. Piliarske firmy, výrobcovia nábytku, obchodníci so slovenským nábytkom upozorňujú už minimálne od roku 2008 na znižovanie výkonu ekonomiky, rast nákladov, znižovanie výnosov, čo ohrozuje ich konkurencieschopnosť a tým aj ich existenciu.

V priebehu rokov 2008 – 11 zaniklo niekoľko desiatok podnikateľských subjektov, ktoré boli nútené prepustiť zamestnancov kvôli nedostatku drevnej suroviny, pre nedostatok zdrojov na inováciu výroby. Vo väčšine prípadov to boli firmy, ktoré pôsobili v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti – na Orave, Liptove, Horehroní, na východnom Slovensku.

„Ak vláda uvažuje o poskytnutie investičných stimulov pre 9 vybratých podnikov, medzi ktorými sú aj subjekty z nášho segmentu, potom by mala postupovať spravodlivo aj voči ostatným,“ zvýraznil Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR. „Drevárske a nábytkárske firmy zamestnávajú ľudí prevažne v regiónoch, kde sa pracovné príležitosti sústreďujú najmä do tradičného odvetvia spracovania dreva, a preto sú často jediným zdrojom obživy pre celé rodiny. Drevársky a nábytkársky komplex zamestnáva na Slovensku desaťtisíce ľudí a zachovanie týchto pracovných miest by im pomohlo prežiť v tomto, pre náš rezort kritickom období.“ 

Pily_krachuju_01Zväz spracovateľov dreva SR dôrazne žiada Ministerstvo hospodárstva, aby sa  pri posudzovaní prípadných investičných stimulov pre existujúce podnikateľské subjekty na Slovensku riadilo zásadou spravodlivosti.

Prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš odôvodňuje poskytnutie investičných stimulov: „Buď dostanú podporu na zachovanie existujúcich pracovných miest všetky podnikateľské subjekty, alebo nikto. V opačnom prípade to opäť povedie k deformáciám v podnikateľskom prostredí a k zvýhodneniu niektorých vyvolených. To by minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský, ktorý prišiel do funkcie z podnikateľského prostredia, mal vedieť jasne identifikovať.“

ZSD SR považuje za efektívnejšie a spravodlivejšie nahradiť pomoc štátu hradenú z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov lepšími podmienkami pre podnikanie pre všetkých.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina