archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 09/2012

• ČSN ISO 80000-12 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 12: Fyzika pevných látek
• ČSN EN ISO 22867 (01 1437) • Lesnické a zahradní stroje – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích
• ČSN ISO 21940-32 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol
• ČSN EN ISO 8503-1 (03 8223) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu
• ČSN EN ISO 8503-2 (03 8223) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
• ČSN EN ISO 8503-3 (03 8223) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem
• ČSN EN ISO 8503-4 (03 8223) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem
• ČSN EN 13126-13 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 13: Protizávaží posuvných oken
• ČSN EN 13126-14 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna
• ČSN EN 62264-5 (18 2002) • Integrovaný systém podnikového řízení – Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou
• ČSN EN 60297-3-107 (18 8001) • Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení ­– Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) – Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF)
• ČSN EN 16194 (26 9387) • Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci – Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky
• ČSN EN 474-4+A2 (27 7911) • Stroje pro zemní práce – Bezpečnost ­– Část 4: Požadavky pro rýpadlo–nakladače
• ČSN EN 474-5+A2 (27 7911) • Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla
• ČSN EN 15997 (30 7203) • Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 61936-1:2011 (33 3201) • Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla (oprava 1)
• ČSN EN 60432-1 ed. 2:2000 (36 0131) • Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely (změna A2)
• ČSN EN 60901:1998 (36 0277) • Jednopaticové zářivky – Požadavky na provedení (změna A5)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z37)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z37)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z36)
• ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje ­– Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky
• ČSN EN 61347-2-2:2001 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky (změna Z1)
• ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)
• ČSN EN 61347-2-7 ed. 2:2007 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení (změna Z1)
• ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 60335-2-14 ed. 3:2007 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-15 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin (změna A11)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce
• ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů
• ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) • Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech
• ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) • Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
• ČSN 49 2120 (49 2120) • Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování
• ČSN EN 13629 (49 2137) • Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
• ČSN EN 1870-4 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
• ČSN ISO 8483+Amd. 1 (64 3141) • Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
• ČSN ISO 7432 (64 3151) • Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
• ČSN ISO 8533+Amd. 1 (64 3160) • Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě ­– Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
• ČSN ISO 10471+Amd. 1 (64 3171) • Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
• ČSN EN 12201-4 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily
• ČSN 65 0202:1995 (65 0202) • Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní čerpací stanice (změna Z2)
• ČSN EN ISO 12543-6:2012 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled (oprava 1)
• ČSN EN 13967 ed. 2 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 13967:2005 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky (změna Z1)
• ČSN EN 12977-1 (73 0305) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
• ČSN EN 12977-2 (73 0305) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
• ČSN EN 12977-3 (73 0305) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
• ČSN EN 12977-4 (73 0305) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
• ČSN EN 12977-5 (73 0305) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
• ČSN EN ISO 13791 (73 0318) • Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy
• ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
• ČSN EN ISO 26082-1 (79 3824) • Usně – Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti – Část 1: Metoda otěrem (Martindale)
• ČSN EN ISO 17076-1 (79 3863) • Usně – Stanovení odolnosti proti odírání – Část 1: Metoda Taber
• ČSN EN 14362-1 (80 0874) • Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
• ČSN EN ISO 20347 (83 2503) • Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
• ČSN EN ISO 28802 (83 3514) • Ergonomie fyzického prostředí – Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka
• ČSN EN ISO 9241-143 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 143: Formy
• ČSN EN 15186 (91 0290) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání
• ČSN EN ISO 24011 (91 7861) • Pružné podlahové krytiny – Jednobarevné a vzorované linoleum – Specifikace

Technické normy zrušené k 1. 10. 2012

• ČSN 33 2000-7-717 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky (platila od: červen 2005)
• ČSN EN 60079-18 (33 2320) • Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou „m“ (platila od: leden 2005)
• ČSN EN 61241-1 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1: Ochrana závěrem „tD“ (platila od: březen 2005)
• ČSN EN 61241-18 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou „mD“ (platila od: červenec 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina