archív aktualít rok 2012

EU přemýšlí, jak v příštích dekádách renovovat budovy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Renovace_budovPřijetí dlouhodobých národních strategií pro renovace budov je jedním z méně diskutovaných bodů nedávno dohodnuté směrnice o energetické účinnosti (energy efficiency directive – EED). Podle svých zastánců však kromě energetických úspor přináší řadu dalších pozitiv, ať už jde o stabilní investiční prostředí nebo stimulaci sektoru stavebnictví.

Jedním z bodů nové legislativy se staly dlouhodobé národní strategie pro renovace budov – tzv. cestovní mapy pro renovace. Na jejich základě mají členské země do konce dubna 2014 předložit první plány na podporu úsporných renovací v budovách na svém území, které se budou každé tři roky aktualizovat.

S myšlenkou „cestovních map“ vystoupil Evropský parlament poté, co byly členskými státy oslabeny hlavní cíle původního návrhu směrnice, totiž povinnost renovovat každoročně 3 % veřejných budov a povinnost energetických dodavatelů zajistit u svých zákazníků každý rok úspory energie ve výši 1,5 %.

Podle svých zastánců pomohou dlouhodobé strategie v oblasti renovací vytvořit stabilní prostředí, které přispěje ke splnění jednoho z evropských energeticko-klimatických cílů do roku 2020, a to 20% zvýšení energetické účinnosti (oproti roku 1990). Budovy totiž představují 40 % veškeré spotřeby energie v EU a produkují 36 % emisí CO2.

Zdroj: EurAktiv.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina