archív aktualít rok 2012

Životné minimum na Slovensku sa zvyšuje

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

EURO_penazenkaŽivotné minimum predstavuje 194,58 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, tak je na úrovni 135,74 €. Ak má rodina nezaopatrené dieťa  alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, životné minimum pre neho je 88,82 €. Životné minimum sa mení každoročne k 1. júlu. Tohto roku sa príspevok zvyšuje.

Od sumy životného minima sa odvíjajú príspevky pre zdravotne ťažko postihnuté osoby: na osobnú asistenciu, prepravu, diétne stravovanie, hygienu, prevádzku osobného auta, príspevok na psa so špeciálnym výcvikom. Zmena sa dotkne 231 poberateľov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu. Ústredie práce eviduje 401 tisíc poberateľov týchto dávok.

Životné minimum pre jednu osobu doteraz tvorilo 189,83 € a zvyšuje sa o 4,75 € na uvedených 194,58 €. Vďaka tomuto zvýšeniu sa napríklad hodinová sadzba príspevku na osobnú asistenciu (1,39 % životného minima) pre jednu plnoletú osobu zvyšuje z 2,64 € na 2,71 €. Zvyšuje sa príspevok na prepravu zo súčasných 96,86 € na 99,28 €. Celkove vyše 200 tisíc ťažko zdravotne postihnutých dostane viac peňazí. Suma niektorých príspevkov sa nemení, lebo sa neodvíja od výšky životného minima.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina