archív aktualít rok 2012

Pomohli vyrásť školským projektom

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zelena_skola1Nové eko – učebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode – to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity vo výške 7500 € podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA Bratislava  v rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“. O program na Slovensku má záujem 216 škôl.

Originálnu eko – učebňu „Zelený zámoček“ z prírodného materiálu (dreva, slamy a hliny) so zelenou strechou vybudovali v areáli materskej školy Na Starej Tehelni v Banskej Bystrici. Bude ekologickou učebňou, zároveň herný a oddychový priestor pre deti, ale aj pre verejnosť a ostatné škôlky. V okolí zámočku bol spolu s deťmi vytvorený aj bylinkový záhon. Na jeho zalievanie slúži zrážková voda zachytená zelenou strechou. Medzi domček a porast bol umiestnený „mini rytiersky chodník“, ktorý zároveň posilňuje „rozprávkovosť“ stavby. „Na príklade zámočku chceme demonštrovať potrebu trvalo udržateľného života a architektúry. Práve možnosti alternatívnych foriem každodenného života v materskej škole sú posilňovaním  jedinečnosti a vytvárajú priestor pre deti na nefalšované stretnutia s prírodnými materiálmi,“ vysvetľuje zámer projektu koordinátorka Mgr. Martina Kupcová.

Zelena_skola2„Naša záhrada – interaktívna učebňa“ tak nazvali svoj projekt v Špeciálnej základnej škole v Dubnici nad Váhom. V rámci neho dobudovali a skrášlili školskú záhradu. V prvej časti vytvorili bylinkový záhon. V okrasnej časti žiaci poznávali a starali sa o kvety a okrasné kríky. V relaxačnej časti postavili záhradné sedenie, ktoré bude slúžiť ako trieda, ale aj ako miesto na relaxáciu počas prestávok. Súčasťou záhrady je aj hmatový chodník pre žiakov s autizmom. O využití hovorí Mgr. Mária Vavrincová: „Záhradu budeme využívať ako prostredie na výučbu bežných predmetov zážitkovou formou. Vytvorili sme priestor, kde môžu deti vnímať prírodu všetkými zmyslami, formovať a rozvíjať citlivý vzťah k nej, starať sa o ňu“.

Program Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete. Zameranie na Slovensku približuje jeho manažér Radoslav Plánička. „Zapojených je viac ako 40 tisíc škôl z 53 krajín sveta. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina