archív aktualít rok 2012

Premena SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi na modernú odbornú školu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Premena_SOS_SNVVýsledkom premeny boli podnety zriadiť v Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi moderné technologické centrum, ktoré doteraz prevažne teoretické vzdelávanie priblíži praxi. Zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj súhlasil so spolufinancovaním projektu. Práce sa chopila skúsená tvorivá dvojica pedagógov školy Ing. Vladimír Záborský a Ing. arch. Albert Klein. Výsledkom bol projekt a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie procesu premeny tradičnej školy na modernú – v celkovom objeme bezmála 500 tisíc €. Konferencia o prínosoch moderného vzdelávania sa začala včera (27. júna 2012) internou časťou.

Základné parametre školy a uplatnenie projektu vo vyučovacom procese priblížil riaditeľ SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi Ing. Vladimír Jančík. Nasledovalo hodnotenie tréningových činností, aj nácvik komunikačných a marketingových zručností. Takáto forma vzdelávania nie je možná bez technickej podpory, ktorú tvorí výpočtová technika so softwérom, modelárske stroje, ale aj technologické centrum v dielni.

Jeden z autorov projektu Ing. Vladimír Záborský vysvetľuje: „Aplikované vzdelávanie formou tréningových modulov už máme overené v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, čím sme potvrdili jeho opodstatnenosť, ale aj životaschopnosť, pretože po ukončení projektov ‚Dúha nad Modrým vrchom, vykročme spolu po dúhovom moste; a ‚Nad Modrým vrchom svitá‘ sme tento systém uplatňovali ďalšie tri roky, dokonca bez finančnej podpory zo štrukturálnych fondov. Uvedomili sme si však, že pokiaľ chceme, aby sa stal trvalou súčasťou vzdelávacieho portfólia školy, je nevyhnutné aj technologické riešenie. Vraciame sa k histórii školy do stavu, keď ‚drevárka‘ bola vzdelávacím aj technologickým centrom regiónu.“

Spoluautor Ing. arch. Albert Klein dopĺňa: „Kruh programu aplikovaného vzdelávania sa uzatvára. Školské vzdelávacie programy, ktoré zohľadňujú požiadavky praxe vytvárajú inštitucionálny rámec pre uplatňovanie moderných vzdelávacích postupoch systémovo využívajúcich medzipredmetové a medziodborové väzby. Technická podpora a tréningy reálnych pracovných činností, ale aj interpersonálnej komunikácie sú predpokladom, že absolventi budú dobre pripravení pre potreby a očakávania praxe, mali by byť schopní pružne reagovať na prípadné zmeny. Systém tréningového vzdelávania učí spolupráci, upevňuje sebavedomie účastníkov, študenti objavujú nové a nepoznané riešenia, učia sa systematickej práci.“

Nevyhnuté je spomenúť odbornú gesciu Zväzu spracovateľov dreva SR, ktorú škole poskytuje už viacero rokov. Dáva záruku kvalitnej odbornej komunikácie v prospech aplikovaného vzdelávania. Vytvára predpoklady uplatnenia absolventov na trhu práce v rámci nábytkárskeho odvetvia na Slovensku. Umožňuje systematicky sledovať a overovať kvalitu vzdelávania a súčasne pružne reagovať na požiadavky praxe, ktoré škole sprostredkováva.

Konferencia dnes (vo štvrtok 28. júna) pokračuje externou časťou. Podrobne budeme o nej informovať v odbornom časopise Drevársky magazín 9/2012.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina