archív aktualít rok 2012

Konferencia o TM – modeloch aplikovaného vzdelávania

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS_SNVZáver školského roku 2011/12 na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi bude patriť maturantom. Popri skúške dospelosti spracovali prezentáciu a obhajobu vlastných návrhov projektov a výroby modelu. Maturitné práce sú vystavené v Galérii umelcov Spiša. Maturitné vysvedčenie prevezmú žiaci študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo (29 spracovanie dreva, 18 výroba nábytku), 8 z Tvorby nábytku, 9 Dizajn a tvarovanie dreva. Spolu maturovalo v 6 študijných odboroch 128 žiakov. Výučný list „Stolár“ získalo 13 učňov.

„Skutočné“ produkty však vytvárajú tímy žiakov zapojených do v  tzv. Tréningových modulov (TM – model aplikovaného vzdelávania, ktorý v SOŠ drevárskej uplatňujú už 7 rokov s podporou a aj bez podpory finančných prostriedkov EÚ). V tomto školskom roku takouto formou realizovalo svoje dielo 40 žiakov v 8 TM. Všetci účastníci TM tvoria – kreatívne pristupujú k riešeniu problému, ale každý z hľadiska svojej profesionálnej orientácie!!! Takto zhotovené výrobky pracovne nazývajú „priestorovými skladbami prvkov s možnou funkciou nábytkového predmetu“. Je to preto, že vývoj nábytkového predmetu je podstatne zložitejší proces, ktorého sa zúčastňujú profesionáli s vyššou kvalifikáciou (zvyčajne vysokoškolsky vzdelaní dizajnéri, inžinieri a technici) v podstatne dlhšom časovom intervale.

Prvé dva projekty položili základ k súčasnému. Škola sa tak približuje ku skutočným potrebám praxe. Aktivity by boli málo účinné bez dôkladnej technickej podpory. Spočíva v prenájme najmodernejšej technológie s príslušným softvérom, modelárskych strojov a špičkového CNC stroja. Nainštalovali ho do školských dielní a slúži na výrobu rôznych produktov.

Projekt „Technologické centrum – most medzi teóriou a praxou“, v rámci ktorého sa realizovali ostatné cykly činnosti TM sa blíži ku koncu. Vyhodnotia ho 27. a 28. júna 2012 na výstave maturitných prác PRIESTOR 2012 formou záverečnej konferencie. Internú časť bude tvoriť 6 vstupov hodnotenia pedagógov školy: problematika návrhu, technickej prípravy výroby, zhotovenie výrobku, ekonomické zhodnotenie produktu, propagácia výrobku, celková participácia.

Okrem zhodnotenia samotného projektu sa konferencia bude zaoberať aj aktuálnou problematikou stredného odborného technického vzdelávania z pohľadu hostí – učiteľov základných a stredných škôl, zástupcov vysokých škôl a praxe.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina