archív aktualít rok 2012

Společnost PANAS oslavila dvacáté narozeniny

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PANAS_20_1Společnost PANAS uspořádala v prostorách své pražské prodejny v termínu od 30.5. do 1.6. výstavu „Týden se slevou“, kde prezentovala široký sortiment dřevoobráběcích strojů a technologií SCM. Poslední den výstavy spojila s oslavou 20. výročí založení firmy PANAS, spol. s r.o., které se zúčastnila zhruba stovka pozvaných hostů z řad zákazníků a obchodních partnerů.

Oslavu, která proběhla formou příjemné odpolední párty, zahájil jednatel společnosti Jiří Mimra vzpomínkou na začátky svého podnikání: „Na dobu před dvaceti lety si již pamatují jen někteří z nás. Výstřelkem techniky byl tehdy fax, tak jsme si ho pořídili, jenže jsme ho neměli kam dát, protože na stole jsme měli psací stroj, tak jsme ho postavili na židli. Do práce jsme jezdili na kole, ale byli jsme spokojení a nadšení, protože jsme mohli dělat něco sami za sebe a pro sebe. Když jsme si chtěli půjčit peníze v bance, museli jsme dát do zástavy vlastní dům a platili jsme úroky od 15 do 25 %.“

PANAS_20_2Ve svém krátkém úvodním slovu, zaměřeném na historii firmy, připomněl hlavně rok 1994, kdy navázali úzkou spolupráci s italskou společností SCM GROUP. Do dnešního dne vybudovali čtyři střediska – v Kostelci nad Orlicí,  v Praze, v Brně a v Babicích u Uherského Hradiště – ve kterých poskytují komplexní servis.

Detailněji se na spolupráci s italskou SCM GROUP, která letos slaví 60 let od svého založení, zaměřil ve své prezentaci obchodní manažer společnosti PANAS Ing. Jan Mimra. Uvedl mj., že firma ve svých 18 výrobních závodech zaměstnává zhruba 3000 lidí a disponuje kapacitou cca 10 000 strojů ročně. Hlavní část výroby tvoří divize klasických základních dřevoobráběcích strojů a divize CNC obráběcích center. Aby si udržela svoji pozici mezi předními světovými výrobci dřevoobráběcích strojů, investuje společnost nemalé prostředky do inovací a vývoje. Jen pro zajímavost, k dnešnímu dni má registrováno více než 350 patentů.

V roce 2005 získala společnost PANAS výhradní zastoupení pro značku SCM na celém českém trhu. V období největšího ekonomického růstu v letech 2007 a 2008 instalovali průměrně 3 stroje za 2 dny. Objem dovezených strojů SCM v těchto letech přesáhl hranici 350 strojů za rok, a to hlavně díky dotacím z evropských fondů, s jejichž pomocí mnoho firem zmodernizovalo a rozšířilo své výrobní kapacity. Tehdejší trend přechodu od sériové výroby k zakázkové a kusové znamenal rovněž změnu ve struktuře prodávaných strojů s výrazným nárůstem podílu CNC obráběcích center.

PANAS_20_3Vývoj ale výrazně zpomalila ekonomická recese v roce 2009, kdy byly zastaveny téměř všechny investice do modernizace a obnovy strojního parku. Celosvětově byl zaznamenán skokový pokles v prodeji dřevoobráběcích strojů až o 50 %. „Řada výrobců to nezvládla a zbankrotovala. Situace se ale nelepšila a trh si musel začít zvykat na to, že jde o normální stav. Na všech úrovních obchodního jednání sílil tlak na co nejnižší cenu a slovo ‚sleva‘ zaznívalo několikrát při každém vyjednávání. Na tuto situaci začali výrobci dřevoobráběcích strojů reagovat různým způsobem a mnozí z nich nejprve část a potom celou výrobu přesunuli do Asie. Jiní se rozhodli jít cestou úspor, snížili stav zaměstnanců a čekali, až se situace zlepší. SCM GROUP musela v poměrně krátké době učinit strategické rozhodnutí o svém dalším osudu. Po zvážení všech možností a potenciálu bylo rozhodnuto o přijetí plánu na kompletní vnitřní reorganizaci v celkové hodnotě 40 mil. euro (1 mld. Kč). Jejím cílem bylo dosáhnout během dvou let zefektivnění činnosti celé skupiny, zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení podílu na trhu. Veškerá výroba přitom zůstala zachována ve výrobních závodech v Itálii. Navzdory krizi, kdy ostatní výrobci omezovali své výdaje, společnost SCM GROUP investovala nemalé prostředky do svého rozvoje, protože byla přesvědčena, že právě krize je tou nejlepší příležitostí tento krok udělat. Nikdo sice nedokázal zaručit úspěch rozhodnutí, jisté ale bylo, že bez této investice by společnost postupně začala ztrácet svůj podíl na trhu a ztratila by i svůj technologický náskok. Správnost tohoto rozhodnutí naštěstí potvrdily následující roky,“ přiblížil Jan Mimra události posledních tří let a krátce zhodnotil i současný stav: „Situace není jednoduchá ani dnes. Stále zde převládá nejistota z budoucnosti. Přesto se na trhu vyprofilovala celá řada firem, které si našly cestu, jak být úspěšnými. Jejich společným znakem je maximální efektivita. Tyto firmy se ani v současné těžké době nebojí investovat do moderních technologií, které jim přinesou náskok před konkurencí. Ačkoli počet prodaných strojů se snížil, vzrostla jejich hodnota. Většina kupujících už nepreferuje co nejnižší cenu, ale naopak co nejvyšší užitnou hodnotu. Uvědomují si, že vysoké kvality svých výrobků mohou dosáhnout jen s kvalitními technologiemi.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina