archív aktualít rok 2012

Dvě třetiny malých a středních firem neplánují svou budoucnost

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP4Více jak dvě třetiny českých podnikatelů nemají dlouhodobý finanční plán pro svou firmu, čtvrtina při svém plánování vidí pouze na horizont nejbližších tří měsíců. Řada malých a středních podniků (MSP) v době pokračující hospodářské recese úplně zapomíná na řízení cash-flow a odhaluje tak jednu ze svých slabin.

Tato zjištění vyplynula z výsledků celostátního výzkumu o finančním plánování a potřebách MSP, který si nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a UniCredit Bank.

Šetření ukázalo, že 71% firem má pouze krátkodobý roční plán, 45 % plán kvartální a 4 % nemá žádný finanční plán. Výhled do budoucnosti na více než jeden rok, tak mají pouze tři z deseti (30 %) českých malých a středních firem. Pětina (20 %) firem plánuje v brzké budoucnosti čerpat nový provozní úvěr. V současné době přitom provozní úvěr čerpá 43 % podniků.

„Průzkum ukázal, že dvě třetiny firem jsou řízeny operativním způsobem s výhledem na krátkodobý horizont. Ačkoliv podniky podceňují strategické plánování, celá čtvrtina se budoucnosti nebojí a již nyní čerpá investiční úvěr. I přes krátkozrakost svého plánovaní tak vykazuje segment MSP celkově relativně dobrou finanční kondici a aktivně investuje, absence dlouhodobých plánů a jejich důsledný controlling ale může tyto investice i firmy samotné ohrozit, což se naplno projevilo mj. v době světové hospodářské krize,“ komentuje závěry průzkumu Karel Havlíček, předseda AMSP.

Pouze asi polovina (55 %) firem aktivně řídí svou likviditu, časovou strukturu svého majetku a dluhu. Obdobně laxní přístup mají malé a střední firmy i k řízení peněžních toků. Skoro polovina (48 %) dotazovaných firem neplánuje a neřídí své peněžní toky.

„Malé a střední podniky při plánování a řízení zapomínají na svou likviditu a peněžní toky. V praxi se přitom ukazuje, že jde o velmi riskantní kombinaci manažerského opomenutí, které v mnoha případech bývá fatální pro samotnou existenci takto řízených firem. Určitě není náhodou, že modely, které používají banky pro vyhodnocování při úvěrování firem, jsou velmi citlivé právě na likviditní pozici firem a jejich schopnost generovat hotové peníze. Co naopak považuji za velmi pozitivní jev je jistá profesionalizace malých a středních firem, které mají již ve zhruba 60 % případů svého finančního ředitele,“ zdůrazňuje Marek Plas, ředitel segmentu SME UniCredit Bank.

Zajímavostí rovněž je, že profesionálnímu poradenství bankéřů podle průzkumu plně důvěřují dvě třetiny dotázaných (68 %) a vnímají ho jako kvalitní a nezastupitelné pro finanční plánování. „Bavit se otevřeně o firemních penězích nejen se svým daňovým, ale i bankovním poradcem se stává konečně trendem i mezi českými malými a středními firmami. Poradce tak v mnoha případech do jisté míry zastupuje i roli finančního ředitele ve firmě,“ říká Marek Plas. Vliv bank na malé a střední podniky je z pohledu AMSP větší, než tomu bylo doposud. „Významná role bank je překvapivá, svědčí o tom i fakt, že firmy bankéřům důvěřují. Banka tak plní roli klíčového konzultanta, což je dobrá zpráva i pro celou českou ekonomiku,“ dodává Karel Havlíček.

Průzkum byl zpracován v první polovině března 2012. Jako vzorek bylo vybráno 524 podniků, za něž na otázky odpovídala kompetentní osoba zodpovědná za finanční řízení a plánování (tzn. majitel, jednatel, finanční ředitel, hlavní účetní).

Zdroj: AMSP

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina