archív aktualít rok 2012

Dreva je nedostatok a hystéria okolo predaja je zbytočná

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OlajecViszlaiSituáciu v drevárskych fabrikách na Slovensku výrazne komplikuje vlaňajšie nevyhnutné zníženie ťažieb drevnej hmoty takmer o 40 % oproti úrovni roku 2010. Lesy SR, š.p. im dodal na spracovanie iba 4,1 mil. m³ guľatiny. Z vyťaženého objemu sa 95 % predáva prostredníctvom zmlúv so spracovateľmi. Podrobne to hodnotili na rokovaní Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Parlamentný výbor (2.2.2012) zvolali s jediným bodom programu: prerokovanie situácie v š.p. Lesy SR. Pred poslancov predstúpili s argumentmi – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsold Simon (Most/Híd), generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva Ing. Igor Olajec, generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Ing. Igor Viszlai. Lesy SR zaznamenali historicky najlepší hospodársky výsledok od založenia podniku v roku 1999. Hoci dodávky dreva boli nižšie o 700 tis. m³ a tržby z predaja dreva medziročne vzrástli o 700 tis. €, dosiahli zisk 18,1 mil. €. Poslanci NR SR neboli spokojní s výsledkom. Argumentovali, že českí štátni lesníci zarobili na predaji dreva podstatne viac (10,1 mld. Kč).

Kritizovali aj zmluvné vzťahy s výrobcami. Podčiarkol to podpredseda výboru NR SR PhDr. Ján Golian (SDKÚ). Lesníci argumentovali, že v rokoch 2008 – 2010 vzniklo bez verejného výberového konania 23 zmlúv s dlhodobými odberateľmi – drevárskymi firmami. Nebolo na ne potrebné vypisovať tendre, lebo slovenské drevárske firmy kvalitne a zodpovedne spracovávajú slovenskú strategickú surovinu – drevo. Vďaka dlhoročným zmluvám na dodávky guľatiny neprichádzajú o prácu stovky pracovníkov v drevárskych firmách a aj v lesníctve.

Zväz spracovateľov dreva SR vydal k snahe niektorých politických a hospodárskych kruhov na Slovensku vyhlásenie (3.2.2012). Apeluje v ňom na národohospodársku úlohu Slovenska pre zachovanie pracovných miest a oceňuje záujem Lesy SR, š.p. uzatvárať s domácimi spracovateľmi aspoň strednodobé zmluvy ako základ stability ich výroby. Hystéria okolo predaja dreva v minulých týždňoch bola zbytočná. Ak by sme nespracovali drevo v domácich výrobných kapacitách, hrozí vývoz guľatiny do zahraničia. Potenciál ohrozenia dodávok dreva pre domácich spracovateľov je naštrbený aj organizovaním EAD, lebo generuje nereálne ceny a nemôže optimálne fungovať pri nedostatku disponibilného množstva guľatiny. Oba partnerské subjekty sa dlhodobo usilujú o transparentný systém obchodu s drevom a vzájomnú spoluprácu.

Foto: Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV Ing. Igor Olajec (vpravo) a generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Ing. Igor Viszlai.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina