archív aktualít rok 2012

Zmeny v poistnom od nového roka

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

EuraMinimálny vymeriavací základ poistného v Slovenskej republike sa od 1.1.2012 zvyšuje na 339,89 € (vlani 329,06 €). Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie sa zvyšuje na 1153,50 . Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na platenie do rezervného fondu je 3076 €. Splatnosť poistného pre zárobkovo činné osoby je do 8. februára 2012.

Sadzba poistného na úrazové poistenie zostáva nezmenená vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa (neobmedzené maximálnou sumou).

Poistné na sociálne poistenie za január 2012, ktoré odvádza zamestnávateľ  je splatné v deň určený na výplatu (ak je termín rozložený pre viaceré organizačné útvary rôzny a nie je určený termín – poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné).

Dobrovoľne poistení sa môžu poistiť iba v balíku, za ktorý zaplatia 35,15 % z vymeriavacieho základu – minimálne 119,45 €, maximálne 996,62 €. Týka sa to každého, kto dovŕšil 16 rokov veku s trvalým alebo prechodným bydliskom v SR, nemá priznaný starobný, predčasne starobný alebo invalidný dôchodok. Dôvodom je pokles schopnosti pracovať, čím má možnosť byť dobrovoľne nemocensky poistený. Komplexne sa tým kryjú sociálne udalosti: choroba, staroba, smrť, nezamestnanosť. Tento človek platí mesačné poistenie z vymeriavacieho základu: 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % invalidné poistenie, 2 % na poistenie v nezamestnanosti, 4,75 % do rezervného fondu solidarity.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina