archív aktualít rok 2011

Od Nového roku platí nové sazby cestovních náhrad

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

CZK4Stejně jako každý rok, tak i od 1. ledna 2012 se mění sazby náhrad cestovních výdajů. Týká se to jak tuzemského a zahraničního stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel, tak i ceny pohonných hmot. Tentokrát jsou ale v souvislosti s novelizací Zákoníku práce změny v oblasti poskytování cestovních náhrad oproti předešlým rokům rozsáhlejší.

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
• 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1  zákoníku práce (státní sféra) ve výši:
• 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou uplatnit stravné jako daňově uznatelný náklad dle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů ve výši:
• 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Změny v krácení stravného

Novelou zákoníku práce dochází ke změnám také v ustanovení odst. 2 a 3 § 163, které řeší otázku zajištění bezplatného jídla a s tím související snížení stravného. Od 1. ledna 2012 bude platit, že pokud zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na pracovní cestu neurčil nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2 daného ustanovení, tj. o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin. Zaměstnavatel tedy může sám rozhodnout o výši snížení, ale musí tak učinit před pracovní cestou. Nejvyšší hodnota snížení je 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin. Do konce roku 2011 platí, že pokud zaměstnavatel o tomto krácení nerozhodne před pracovní cestou, zaměstnanec má nárok na plné stravné (zaměstnavatel jej nesmí krátit).

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel zůstává na současné úrovni. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
• jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
• osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Podle paragrafu 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.

V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro OSVČ. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2012 činí:
• 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
• 34,70 Kč u motorové nafty.

Změny ve výpočtu stravného na zahraniční pracovní cestě

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2012 poskytuje zahraniční stravné:
• ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
• ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
• v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci (včetně OSVČ) vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Nově jsou tedy upravena jak časová pásma poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Sazby zahraničního stravného pro rok 2012 stanovuje vyhláška č. 379/2011 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina