archív aktualít rok 2011

Zákonník práce v SR má 153 novelizovaných bodov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zakonik_prace_SKNovelizácia Zákonníka práce, ktorá vychádza už z úplne iných princípov ako predchádzajúca pracovná norma, bola schválená v NR SR iba 74 poslancami. Očakávalo sa, že prezident republiky novelu nepodpíše a bude treba na schválenie 76 hlasov. Prezident novelu podpísal v posledný deň určeného termínu a ZP vstúpili do platnosti od 1. septembra 2011, niektoré časti od 1. januára 2012.

Nový zákonník práce vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 257/2011 Z. z. a má 153 novelizovaných bodov. Vybrali sme niekoľko zmien, ktoré veľká novela prináša.

V zmysle novely si zamestnanec môže nastaviť pružný pracovný čas tak, aby bol na pracovisku toľko hodín, koľko si zvolí a zostávajúcu časť práce odpracuje doma.

Zamestnávateľ musí od 1.9.2011 viesť účet pri konte pracovného času, špecifikovaný

  • na účet vyplatenej mzdy
  • na rozdielový účet
  • a všetko čo tieto povinnosti zahŕňajú.

Do textu sa dostal právny základ pre uzatváranie tzv. Konkurenčnej doložky v pracovných zmluvách s vybranou skupinou zamestnancov a to aj na čas po skončení pracovného pomeru.

Vedúci zamestnanci firiem a zamestnanci v zdravotníctve môžu za vopred zákonom stanovených podmienok aj po 1.9.2011 pracovať viac ako 48 hod. týždenne, až 56 hodín. Vedúci zamestnanci budú môcť ročne odpracovať 550 hodín nadčasov. Na základe kolektívnej zmluvy je možné nariadiť 250 hodín nadčasov ročne. Kde niet dohody o termíne náhradného voľna, platí že si ho môže vyčerpať do 12 mesiacov.

Keďže sa skrátené úväzky málo využívajú, vytvoril sa priestor ako pracovať menej, formou deleného pracovného miesta. Zamestnávateľ môže zamestnať v rámci jedného pracovného miesta niekoľko osôb. Na delenom mieste si pracovníci sami organizujú pracovný čas a delia si pracovnú náplň, na základe riadne uzavretých pracovných zmlúv. Podľa rozsahu pracovného času budú mať nárok na mzdu, dovolenku či ostatné plnenia. Výhoda pre zamestnávateľov: získajú dve osoby na jedno miesto, budú mať podnety od 2 osôb za mzdu 1 osoby.

Skúšobná doba pri niektorých profesiách sa zvyšuje na 6 mesiacov, bežne 3 mesiace.

Zamestnanecké rady a odborové organizácie musia preukázať aspoň 30 % podporu zamestnancov.

Stanovuje sa 5 týždňov dovolenky pre každého po dovŕšení 33 rokov.

Zrušuje sa súbeh výpovednej doby a odstupného. Zavádza sa možnosť kombinácie plynutia časti výpovednej doby a vyplatenia odstupného za zvyšnú časť výpovednej doby. Novelizovaný Zákonník práce presne štylizuje výpovednú dobu.

Precíznejšia úprava viacerých okruhov pracovno-právnych vzťahov

  • vypustenie niektorých výnimiek pri zreťazovaní pracovných pomerov na dobu určitú
  • prísnejšie podmienky pre skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • výnimky s tehotnou alebo dojčiacou ženou, s matkou do konca 9. mesiaca po pôrode.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina