archív aktualít rok 2011

Firmy požadují, aby se vzdělávání v ČR více přiblížilo praxi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

CNOPKV rámci již 5 ročníku Hospodářské diskuze pozvala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) zástupce hospodářství, politiky a médií ke společné diskuzi o budoucnosti České republiky. Hlavním tématem byl význam vzdělání pro konkurenceschopnost ČR v oblasti výroby a vývoje. Pět odborníků z ČR a Německa spolu s dalšími 150 návštěvníky diskutovalo 22.11.2011 nad výsledky průzkumu ČNOPK zaměřeného na vzdělávání v ČR.

Na aktuálním průzkumu ČNOPK na téma vzdělávání se podílelo přibližně 10 % členských podniků ČNOPK a mnoho investorů z Rakouska působících v České republice. Více než polovina firem uvedla, že jim chybí odborníci především s technickým vzděláním. Téměř 90 % z nich si přeje větší podíl praxe ve školním i vysokoškolském vzdělávání, 37 % si dokonce myslí, že jsou čeští absolventi nedostatečně připraveni na praxi. Kromě toho označily téměř 2/3 zúčastněných firem za nedostačující jazykovou vybavenost mnohých absolventů. Více kvalifikovaných vysokoškoláků si přeje necelých 40 % firem a pouhá 1/4 potřebuje další odborné pracovníky s maturitou.

Podle průzkumu je nedostatek odborníků patrný především v oblasti průmyslové výroby, kde asi polovina firem přiznala, že má problémy při hledání vhodných zaměstnanců. Pouhá 1/4 dotázaných nemá při hledání odborných pracovníků žádné problémy. „Pokud je pro většinu firem problém zde najít dobře kvalifikované zaměstnance, měli bychom to vnímat jako varovné znamení pro české výrobní a inovační odvětví. Kvalitně vzdělaní zaměstnanci s dobrými pracovními výkony jsou totiž pro většinu zahraničních firem i nadále hlavním důvodem, proč v České republice investují“, uvedl Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Už na jaře letošního roku 60 % firem zapojených do průzkumu ČNOPK žádalo takový systém vzdělávání, který by stejně jako v Německu nebo Rakousku obsahoval 50% podíl placené podnikové praxe. „V Německu funguje tento tradiční duální model vzdělávání již po staletí, daří se mu udržet nezaměstnanost mladistvých na nejnižší hodnotě v Evropě a vytváří stabilní vazbu mezi absolventy a podniky,“ vysvětlila Sybille von Obernitz, expertka Svazu obchodních a průmyslových komor s tím, že mladí lidé, kteří se vzdělávají v podnicích, získávají kromě vynikající odborné kvalifikace také vysokou osobní kvalifikaci, kterou pak mohou dále rozvíjet ve firmách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle ředitele Odboru středního vzdělávání Petra Bannerta neplánuje zavedení duálního systému, ale chce ve stávajícím systému uplatnit některé jeho prvky, jako například zvýšení podílu praxe nebo větší propojení zaměstnavatelů a škol. Namísto nového systému navrhl nadále rozvíjet ten současný tak, aby se více přiblížil potřebám trhu.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Foto: Tomáš Železný

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina