archív aktualít rok 2011

Venkov získá 4,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_PRVMinisterstvo zemědělství ČR prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropodniků, rozvoj obcí a do dalších oblastí.

Přibližně 4,3 miliardy korun si mezi sebe rozdělí vybrané projekty ve 14. kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Dotace poslouží k celkovému rozvoji venkova. Na pozemkové úpravy je vyčleněno kolem 1,3 miliardy korun, na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby zhruba 1,9 miliardy korun, na poradenské služby asi 68 milionů korun.

Změny se dočkají zájemci, kteří budou chtít příspěvek na lesnickou infrastrukturu, na kterou mohou celkem získat až 185 milionů korun. Od 14. kola totiž začal platit jiný režim pro poskytování dotací. Zájemci je už nebudou dostávat v režimu de minimis, ve kterém je poskytováno velké množství evropských i národních dotací, což potenciální žadatele velmi omezuje. Režim de minimis totiž znamená, že součet všech subvencí pro jeden subjekt na dobu tří let nesmí přesáhnout hranici 200 tisíc euro (zhruba 5 milionů korun). Nyní mohou tedy např. příspěvek na obnovu lesní cesty dostat i žadatelé, kteří již mají limit de minimis vyčerpán. Velkým úspěchem Ministerstva zemědělství a stálého zastoupení ČR v Bruselu je, že se změnu podařilo s Evropskou komisí vyjednat ještě pro toto kolo příjmu žádostí. Nový režim pomůže financovat projekty, vybírané z širší škály předložených žádostí o dotaci.

Žádost o finanční podporu stačí v současnosti poslat v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a její tištěnou podobu odeslat v řádném termínu poštou nebo s využitím datové schránky či osobně doručit na příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina