archív aktualít rok 2011

Tradičné remeslá pre dnešok

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TesariLesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene získalo podporné finančné prostriedky v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 13, na organizovanie informačnej konferencie s medzinárodnou účasťou Tradičné remeslá pre dnešok pre predstaviteľov verejnej správy (obcí a územnej samosprávy) a ich zariadení, podnikateľov, predstaviteľov združení činných v oblasti zvyšovania kvality života vidieckych oblastí.

Séria prednášok sa uskutoční 19. a 20. októbra 2011 vo Zvolene a má priniesť dostupné informácie sprostredkujúce pohľad na tradičné drevoobrábacie technológie s dôrazom na ekonomické, ekologické, technologické, estetické pozitíva využitia dreva ako historicky osvedčeného, dostupného a široko použiteľného materiálu, s poukázaním na jeho súčasný potenciál pri zvyšovaní kvality života na vidieku.

Tematické okruhy a autori hlavných referátov:
Domácka výroba z dreva a ľudové drevospracujúce remeslá, PhDr. Martin Mešša
Tesárstvo a drevené konštrukcie v architektúre, Ing. arch. Katarína Vošková
Stolárstvo a nábytok, Mgr. Marta Janovíčková
Debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo a ostatné remeslá, Mgr. Juraj Herman
Rezbárstvo a umelecké remeslá pracujúce s drevom, Mgr. Zuzana Francová
Voľná výtvarná tvorba z dreva. Drevo v barokovom výtvarnom prejave, Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Na fotografii: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene mapuje nielen minulosť. Referáty a koreferáty približujú aj využívanie dreva v súčasnosti. Fotografia približuje súčasnú prácu tesárov na stavbe
Foto: Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina