archív aktualít rok 2011

Biodoska má na Slovensku 20 rokov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

BiodoskaPrvú dosku – lepenú z lamiel ihličnatého reziva, vyrobili v septembri 1991 v závode Smrečina v Polomke. Kontrakt na dodávku strojno-technologického zariadenia Dieffenbacher podpísali v januári 1991, v apríli 1991 začali s montážou technológie. Dodávateľ technológie spolupracoval so subdodávateľmi – renomovanými firmami Torwege, Weinig, Schwabedissen, Steinemann.

Pred štvrťstoročím (1984 – 86) začali overovať vo výrobe výsledky intenzívnej práce projektantov a konštruktérov pre inštalovanie výrobných liniek nového materiálu – veľkoplošnej lepenej dosky z lamiel ihličnatého dreva. Technológia sa na Slovensko dostala pod názvom BIODOSKA. V tom období bola pred dokončením 1. etapa výstavby drevokombinátu v Polomke. Boli tu vhodné priestory na inštalovanie linky, odborníci pre zvládnutie výroby, dostatok kvalitnej hmoty. V strategickom programe podniku SMREČINA bolo aj zvyšovanie finalizácie reziva. Prípravné práce výroby 3-vrtstvovej biodosky pod názvom LIGNOPOL začali v roku 1986, trvali do roku 1989.

DKPolomkaStrojno-technologické zariadenie bolo na svetovej úrovni. Samotná linka sa skladala z piatich technologických uzlov, ktoré bolo možné prevádzkovať separátne. Umožnilo to optimálne využiť zariadenia a prípadne kooperovať s viacerými dodávateľmi. Linka mala projektovanú a garančnými skúškami potvrdenú kapacitu 450 tis. m² biodosky ročne v 2-zmennej prevádzke. V jednej zmene pracovalo 23 pracovníkov. Prevádzka mala celkom 76 pracovníkov. Technológia bola rozdelená na 10 úsekov, ktoré zahŕňali aj prípravu reziva, expedíciu a kontrolu. Vtedajšia cena biodosky: 225 – 400 Kčs/m².

Termín BIODOSKA v slovenčine vyjadroval štruktúru materiálu drevených lamiel spájaných homopolymérnym polyvinilacetátovým vodným disperzným lepidlom (Duvilax LS-50 z produkcie Duslo Šaľa) – biologicky čistými a nezávadnými materiálmi.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina