archív aktualít rok 2011

Brněnská zkušebna nábytku musela požádat o novou akreditaci

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

zkusebna1Zkušebně nábytku při Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) Mendelovy univerzity v Brně byl letos v únoru jak známo omezen rozsah její akreditace o zkoušku Stanovení emisí těkavých organických sloučenin (Komorová zkouška). Omezení akreditace následovalo po zjištění vážných pochybení zkušebny při provádění zkoušky u kancelářského nábytku znojemské společnosti LENZA.

Zkoušku si loni v létě nechala provést Asociace českých nábytkářů (AČN) kvůli podezření z vysokého úniku formaldehydu. Brněnská zkušebna v protokolu o provedené zkoušce toto podezření potvrdila a AČN se zveřejněním a medializací zjištěných výsledků firmě LENZA postarala o patřičnou „publicitu“. Majitel společnosti Jindřich Růžička se ale s prezentovanými výsledky měření neztotožnil a nechal si stejnou zkoušku provést u konkurenční zkušebny v Českých Budějovicích. Ta však překročení limitů pro únik formaldehydu nepotvrdila. J. Růžička se proto obrátil na Český institut pro akreditaci (ČIA) se stížností na Zkušebnu nábytku LDF. Skupina posuzovatelů v rámci následné dozorové návštěvy zjistila vážné nedostatky v provedení zkoušky, na základě kterých lze dle jejich vyjádření zpochybnit i zveřejněné výsledky měření. Zkušebna nábytku poté požádala ČIA o vypuštění zkoušky Stanovení emisí těkavých organických sloučenin (Komorová zkouška) z jejích akreditovaných činností. ČIA její žádosti vyhověl a omezil rozsah akreditace zkušebny o předmětnou zkoušku.

Objevily se i spekulace, že zkouška a následná medializace jejích výsledků byly jen účelovým a předem připraveným krokem AČN vůči společnosti LENZA. To se ale zatím nepodařilo prokázat. Věc je v šetření policie ČR a AČN se po dobu vyšetřování nechce k případu jakkoli vyjadřovat. Také zkušebna se k celé záležitosti dosud vyjadřovala velmi vyhýbavě nebo vůbec. Na náš dotaz týkající se aktuální situace nám sdělila, že již požádala o novou akreditaci předmětné zkoušky, která by měla proběhnout na podzim tohoto roku v rámci pravidelné dozorové návštěvy ČIA. Během dozoru bude skupina posuzovatelů mj. zkoumat efektivnost zkusebna2přijatých opatření včetně způsobu, jakým laboratoř celou záležitost projednala a uzavřela s firmou LENZA. Komorovou zkoušku může do té doby provádět jen jako neakreditovanou, to znamená bez garance, že je pro tuto zkoušku způsobilá v souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů. Jako akreditovanou tak zkoušku na stanovení emisí formaldehydu komorovou metodou může u nás v současné době provádět jen Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP České Budějovice.

Zkušební komora WEISS o objemu 40 m3
v brněnské Zkušebně nábytku
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina