odborná témata

Zelený nábytkářský průmysl. Kolik udržitelnosti je ještě možné?

Zeleny
Některé společnosti již pochopily, že „zelená firma“ je značka představující silný argument v konkurenceschopnosti pro příští desetiletí. Foto: Radomír Čapka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Dobrá a špatná zpráva na úvod. Dobrou zprávou je, že nábytkářský průmysl je zelenější a má lepší pozici, než mnoho jiných průmyslových odvětví, pokud jde o udržitelnost jeho procesů. Špatnou zprávou je, že to nestačí. Je proto nutné přehodnocení a další vývoj. Nad aktuální problematikou udržitelnosti se zamýšlí Andre Hempel, zakladatel poradenské kanceláře Lab of Rent z Berlína. Podíváme se s ním na realistické cesty, stávající koncepty a nové možnosti.

Vytváření zušlechťovací činnosti pro naši planetu

Environmentální povědomí se posunulo od individuálního životního stylu k sociálnímu pohybu a ekonomické nezbytnosti. Ochrana našeho životního prostředí je společným úkolem všech generací a povinností pro každou oblast veřejného života. To platí i pro firmy, zejména z nábytkářského průmyslu.

Toto odvětví má řadu příležitostí ke zlepšení své klimatické rovnováhy. V současné době je většina z nich stále dobrovolná, ale mnoho z nich bude brzy povinných. Implementace proto není jen udržitelným přístupem, ale je také důležitá pro ekonomickou konkurenceschopnost. V každém případě by cílem mělo být trvalé zakotvení ochrany klimatu ve firmě. Rozhodující roli v tom hraje efektivita, transparentnost a důvěryhodnost.

Cesta k dlouhodobé strategii ochrany klimatu obsahuje různé stavební kameny, které lze navrhnout a postavit tak, aby firmě vyhovovaly. Mezi příklady patří:

  • Vytvoření firemní bilance CO2 (CCF – Corporate Carbon Footprint – uhlíková stopa firmy)
  • Výpočet emisí CO2 z produktů (PCF – Product Carbon Footprint – uhlíková stopa produktu)
  • Rozvoj podnikové strategie ochrany klimatu ke snížení emisí CO2 (snížení CO2)
  • Založení klimaticky neutrální společnosti a produktů (kompenzace CO2)
  • Vývoj klimaticky neutrálního řešení dodavatelského řetězce pro firmu
  • Stanovení komunikační strategie pro klima pro firmu

O „výsadbě stromů“ a etiketách udržitelné kvality v nábytkářském průmyslu

Cílem udržitelnosti firmy by měla být klimatická neutralita. Přes veškeré vyhýbání se a snižování však určité množství emisí CO2 zůstane. Za účelem kompenzace mohou společnosti podporovat uznané projekty na ochranu klimatu různými standardy. Pro regionální projekty jsou jako ochrana přirozeného klimatu zvláště vhodné např. zalesňovací kampaně. (Poznámka: V ČR se těmito aktivitami zabývají např. Lesy ČR, Nadace dřevo pro život, Nadace Partnerství atd.)

Dalším důležitým přístupem je příprava zpráv o udržitelnosti firem – nejen z ekonomického hlediska. V současné době je to povinné pouze pro společnosti kótované na burze nebo pro společnosti s více než 500 zaměstnanci. S ohledem na přicházející zákon o dodavatelském řetězci se to však může brzy změnit a mělo by to být vnímáno jako příležitost pro malé a střední podniky prostřednictvím dobrovolné přípravy. Výhody jsou zřejmé: Dobrovolnost vytváří důvěru zákazníků, transparentnost ukazuje slabiny v provozních procesech a potenciál pro zlepšení současných aktivit udržitelnosti.

„Dobrý příklad lze najít třeba ve Zprávě o udržitelnosti za rok 2017 společnosti Wimmer Wohnkollektionen GmbH pod bodem Ekologie – identifikace a eliminace slabých míst, kde se uvádí: V této souvislosti bylo první věcí, která nás zaujala jako slabá stránka, plastové balení našich nábytkových dílů,“ doplňuje k této problematice Andre Hempel.

Kromě zprávy o udržitelnosti mají společnosti různé možnosti uznání udržitelných opatření. Mnoho výrobců a maloobchodů s nábytkem má v této oblasti již dobrou pozici a jsou „zelenější“ než mnoho jiných průmyslových odvětví…

Zobrazit celý článek v eDM 11/2020 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština