odborná témata

Barokní kostel sv. Ignáce v Jihlavě už má opravenou fasádu průčelí a střechu

OT_Sv.Ignac
Kostel sv. Ignáce se před loňskými Vánocemi pochlubil obnovenou fasádou v novém zbarvení. Foto: Ing. František Novák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V elektronickém vydání Dřevařského magazínu (eDM 7–8/2022) jsme informovali o zahájení projektu Památkové obnovy kostela sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě, zbudovaného na konci 17. století řádem Jezuitů na dnešním Masarykově náměstí, a jeho zpřístupnění veřejnosti. Loni na podzim po více jak rok a půl trvajících opravách se tak tento barokní kostel konečně dočkal zcela zrekonstruované fasády průčelí a střechy opatřené novou měděnou krytinou. Projekt za bezmála 33 mil. Kč umožnila podpora Fondů EHP a Norska.

Dokončení prací na chrámovém exteriéru dovršilo slavnostní otevření kostela 7. 12. 2023, zakončené děkovnou bohoslužbou, které se kromě zástupců farnosti, města Jihlavy a kraje Vysočina, zúčastnil také islandský biskup slovenského původu Dávid Bartimej Tencer, jímž vedená Katolická církev na Islandu se významně zasloužila o získání zmíněného grantu z tzv. norských fondů.

Komu patří největší dík?

Jihlavský kostel svatého Ignáce z Loyoly, zbudovaný v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, má konečně po letech příprav novou fasádu vstupního průčelí směřujícího do Masarykova náměstí, a také novou střechu. Před kostelem už tím pádem nehrozí úraz z pádu štukových prvků a do střechy nezatéká.

Postupnou rekonstrukcí od zadní strany směrem k věžím dostávala střecha včetně sanktusníku novou střešní krytinu z falcovaného měděného plechu

Tak zněla nejzásadnější zpráva po prosincovém oficiálním završení rekonstrukčních prací na této dominantě horní části jihlavského náměstí, kterou se jako první dozvěděla 7. 12. 2023 více jak stovka účastníků slavnostního aktu ukončení rekonstrukce a následné děkovné bohoslužby.

Dále pak to, že na realizaci projektu oprav za skoro 33 mil. Kč získala Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Většího (spravovaná Královskou kanonií premonstrátů v Praze a spadající pod Biskupství brněnské), která má kostel sv. Ignáce z Loyoly v péči a projekt řídila, podporu z fondů EHP a Norska. Celková výše grantu činila téměř 26 mil. Kč. Na restaurátorskou obnovu uměleckořemeslných vstupních vrat přispělo částkou 235 tis. Kč Ministerstvo kultury ČR se spoluúčastí města Jihlavy, které na pokrytí prací vyčlenilo celkem přes 300 tis. Kč. Dalších 500 tis. Kč pak farnost získala od kraje Vysočina a na potřeby oprav pak vybírali a stále vybírají i její farníci.

„Když jsme se rozhodli, že kostel potřebuje opravit, tak jsme samozřejmě věděli, že hodně věcí je špatných. Do střechy zatékalo, fasáda opadávala. Teprve až se postavilo lešení, tak jsme zjistili, že to bylo ještě horší, než jsme si mysleli,“ uvedl směrem k přítomným farář svatojakubské farnosti ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem s tím, že do díla se farnost mohla pustit jen díky řadě oficiálních i neoficiálních partnerů.

Zde pak vyzdvihl zejména spolupráci s…

Zobrazit celý článek v eDM 3/2024 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština