archiv aktualit rok 2015

Čínská výroba desek na bázi dřeva dosahuje až 58 % světové produkce

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevene doskyPodle informací zpravodajské agentury WhatWood se od roku 2001 do roku 2012 průměrný roční růst čínského dřevařského průmyslu vyšplhal na 22,6 % a výrazně převýšil růst hrubého domácího produktu (2013: 7,7%).

Jedním z významných motorů čínského dřevozpracujícího průmyslu je produkce dřevěných desek. V roce 2013 dosáhla jejich výroba objemu 236 milionů m3, což představuje nárůst o 5,8 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Podíl Číny na světové produkci desek na bázi dřeva tak vzrostl na 57,6 %. Před osmi lety to bylo pouhých 25 %.

Pilířem výroby desek je produkce překližky. Více než 6000 čínských firem na výrobu překližky dosáhlo v roce 2013 růstu výroby o 9,1 %. Ve srovnání s tím se výroba vlákninových desek v 800 firmách zvýšila v meziročním srovnání jen nepatrně o 0,8 %.

Řada čínských producentů si klade za cíl zlepšit svou reputaci s ohledem na kvalitu a ekologické parametry výroby. Trendem se stává produkce nových materiálů, například bambusových desek nebo materiálů na bázi sójových derivátů.

Staré i nové strukturální problémy
Čínský průmysl dřevěných desek je poměrně nezávislý na dovozu suroviny. Jiná situace je u pilařských závodů, některých dalších zpracovatelských odvětví a stavebního průmyslu. Podniky překonávají překážky v podobě omezených dodávek dříví pro pilařské zpracování, ale také v podobě zastaralého zařízení, málo výkonných výrobních linek, restrikcí v přidělování půjček. Problémem jsou také rostoucí náklady na mzdy, které se zvyšují paralelně s rostoucím životním standardem zejména pobřežních oblastí.

3,9 miliard amerických dolarů na zahraniční investice
Čína hledá různé možnosti, jak překonat strukturální problémy. Objem provedených a plánovaných čínských zahraničních investic do dřevařského průmyslu dosahuje v současné době již 3,9 miliard amerických dolarů. Projekty čínských firem jsou realizovány již ve 20 zemích, týkají se převážně zajištění suroviny a jejího primárního zpracování. Investice budou nejen nadále narůstat, je to také významný trend k vyššímu zhodnocení suroviny.

Čína se snaží prosadit velké projekty v regionech s bohatými zdroji suroviny a příznivějším investičním klimatem, jakými jsou například Rusko, Severní a Jižní Amerika nebo jihovýchodní Asie. Jen v Rusku by mělo být realizováno 291 čínských projektů o investičním objemu téměř 3 miliardy amerických dolarů – to je téměř 76,2 % všech zahraničních investic Číny v dřevařském sektoru. Všechny tyto projekty by měly také pomoci zvýšit image čínských podniků směrem k vyšší efektivitě a především trvalé udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Zdroj: www.fordaq.com

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština