archiv aktualit rok 2015

Produkce kulatiny v Číně vzrostla za posledních 10 let o 77 %

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Kulatina CinaDo roku 1998 dosahovala produkce kulatiny v Číně úrovně, která pokrývala spotřebu národního hospodářství. Katastrofální záplavy v roce 1998 vedly k přelomové situaci v čínské lesnické politice, která jako jednu z hlavních příčin rozsáhlých záplav vidí v odlesnění poměrně velkých oblastí.

Zkušenosti z posledních deseti let do roku 2013 přivedly odborníky v Číně k závěru, že je nutné vzájemně posílit ekologické lesní hospodářství a dřevařský průmysl. Spotřeba dříví v Číně roste a rychlý rozvoj dřevařského průmyslu by neměl být v rozporu s přírodě blízkou lesnickou politikou v Číně. Bylo vyhodnoceno šest inventarizací lesa, které následovaly po sobě v posledních letech a došlo se k závěru, že rozšíření lesních plantáží a dokonalejší lesnický management znamenaly velký přínos. Zvýšená poptávka po deskách na bázi dřeva vyvolala potřebu podpory investic do pěstování rychlerostoucích plantáží dřevin, jako například topolů nebo eukalyptů.

Následující tabulka znázorňuje, jak razantní růst dřevařského průmyslu zvýšil produkci kulatiny v Číně od roku 2003. Jediným rokem, kdy došlo k poklesu výroby suroviny, byl krizový rok 2009 (-13 %). Od roku 2003, kdy produkce kulatiny dosáhla 47,6 milionů m3 došlo k nárůstu o 77 % na 84,3 milionů m3 v roce 2013.

Produkce kulatiny v Číně v letech 2003 – 2013

Rok

Produkce

(v mil. m3)

Rozdíl

(%)

2003

47,59

 

2004

51,97

9

2005

55,6

7

2006

66,12

19

2007

69,77

5

2008

81,08

16

2009

70,68

-13

2010

80,9

14

2011

81,46

0,7

2012

81,75

0,4

2013

84,38

3

 

Období inventarizace

Lesní plocha

(v mil. ha)

Dřevní zásoba

(v mld. m3)

Zalesnění

(%)

1984–1988

125

9

13

1989–1993

134

10

14

1994–1998

159

11

16

1999–2003

175

12

18

2004–2008

195

14

20

2009–2013

208

15

22

Od třetí národní inventarizace lesa vzrostla plocha lesa o 83 milionů hektarů a dřevní zásoba o 6 miliard m3. Podíl zalesnění se zvýšil z 13 na 22 %.

Zdroj: www.fordaq.com

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština