archiv aktualit rok 2014

Voľný termín pre výstavu dizajnu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Taburetky Vostenak 1mSlovenské centrum dizajnu vyzýva dizajnérov na podávanie výstavných projektov. Z dôvodu neplánovaných zmien vo výstavnom programe pre rok 2014 umožní SCD prezentáciu výstavných projektov vo výstavno-informačnom bode Satelit v termíne 9. júla – 31. augusta 2014. Uzávierka podávania výstavných projektov je 25. júna 2014.

Podmienky prihlasovania projektov:
• Vystavovať môžu len profesionálni dizajnéri (študenti a absolventi štúdia dizajnu)
• Vítané sú projekty s viaczdrojovým financovaním
• Vhodné bude, ak predložený projekt nebude autorskou výstavou
• Výstava zahraničných dizajnérov bude rovnocennou prihláškou so slovenskými

Slovenské centrum dizajnu vystavovateľom poskytne:
• Výstavný priestor v Hurbanových kasárňach na Kollárovom nám. v Bratislave
• Vhodné technické vybavenie výstavného priestoru (v rámci možnosti SCD)
• Vyžadujeme oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• Výstavné priestory budú strážené po celú dobu trvania výstavy.

Prihlasovateľ musí pri prihláške dokladovať:
• Popis projektu
• Profesný životopis autorov
• Požiadavky na technické zabezpečenie zo strany SCD
• Predkladaný projekt musí byť obrazovo zdokumentovaný a doplnený portfóliom uchádzača

Návrh projektov treba zasielať na adresu: satelit@sdc.sk.

Slovenské centrum dizajnu si vyhradzuje možnosť výberu z viacerých podaných prihlášok pre realizáciu výstavy.

Foto: Aktuálna prezentácia dizajnérskej tvorby Dušana Voštenáka – Taburetky vo výstavnom bode Satelit (do 6. júla 2014)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština