aktuality

Konference „Okna a fasády Rosenheim 2024“ na téma „Udržitelnost pro budoucnost“

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Transformace ekonomiky směrem k větší udržitelnosti a odolnosti vůči klimatu nabízí nové příležitosti, kterých bychom jako stavební průmysl měli využít, i když současné krize se mohou zdát naléhavější. Tento úkol je mnohem rozsáhlejší a složitější, než jaký známe z implementace značky CE (CPR – Nařízení o stavebních výrobcích) – a to trvalo několik let. Proto je mottem letošní konference Okna a fasády v Rosenheimu (9. a 10. 10. 2024) „Udržitelnost pro budoucnost“.

Ředitel institutu ift Rosenheim Prof. Jörn P. Lass podá zprávu konkrétně o tom, jak se společnosti mohou nejlépe připravit na tyto výzvy a jak využít požadavky „EU směrnice o zelených požadavcích“ a taxonomie. Marcel Dresse (B+L Marktdaten) odhalí tržní potenciál, který nabízí udržitelnost a klimatická odolnost, a Christoph Seehauser (ift) ukáže výhody systému hodnocení „klima.bezpečnost.stavba“ pro výrobce. Dr. Norbert Gebbeken (Univerzita federálních ozbrojených sil) představí výzvy, které pro budovy představuje prevence katastrof.

Nebudou chybět ani další zajímavé prezentace o normalizaci a stavební praxi, například o dimenzování skel podle DIN 18008, nové verzi DIN 18040 (přístupnost), nové směrnici RAL pro instalaci, požadavky nového nařízení o stavebních výrobcích (CPR) nebo čeho musí dosáhnout stavební prvky odolné proti vandalismu. Program završí středeční oblíbený bavorský slavnostní večer s výměnou, networkingem a oslavami.

Více podrobných informací včetně možnosti přihlášení najdete na stránkách konference Okna a fasády Rosenheim 2024

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština