školy

Mladý stolár odštartoval odborné súťaže na Slovensku

Účastníci školskej súťaže Mladý stolár 2024 SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Diplomy najlepším odovzdala riaditeľka školy Mgr. Janka Školová.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Súťaž žiakov stredných odborných škôl na Slovensku zabezpečuje Skills Slovakia v nadväznosti na členstvo v európskej organizácii World Skills. Patrí do nej aj súťaž zručnosti a praktických vedomostí učebného odboru Stolár. Semifinále sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2024 v Žiline – v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Podrobnosti uviedol zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie Ing. Stanislav Čelko.

Škola si overila pripravenosť na organizačnú zabezpečenosť v školskom kole, ktoré prebiehalo podľa celoslovenských kritérií. Súťažili žiaci 2. ročníka, ktorí si vedomosti z odborných predmetov overili v teste, v ktorom mohli získať 30 bodov. V praktickej časti vyrábali drevenú prepravku a mohli získať až 70 bodov. Pri výrobe museli dodržať bezpečnosť pri práci a vyrobiť konštrukčné spoje dielcov z masívneho dreva a ich montážou vytvoriť funkčný výrobok.

Poradie v školskej súťaži

Víťazom sa stal Michal Gembeš, ktorého úsilie ocenili súčtom 87,5 bodov. Druhé miesto obsadil Mário Sliviak – 74,5 boda a tretie miesto Samuel Zavadzan – 73 bodov.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vychováva remeselníkov pre spracovanie dreva v učebnom odbore Stolár. Každoročne pribúda cca 20 prvákov, ktorí po úspešnom absolvovaní školy získajú výučný list. Vzdelávanie si môžu doplniť v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba. Od budúceho školského roku 2024/25 otvárajú aj nový 4-ročný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorého absolventi získajú výučný list a aj maturitné vysvedčenie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina