aktuality

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář a Zpracovatel dřeva

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023.   

Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p. a

Lesní hospodář  

Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy Příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

Zpracovatel dřeva

Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby. Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. 

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na www.pgrlf.cz.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina