aktuality ekonomika

Ekonomické okienko – 22.01.2024 – SK

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Deficit rozpočtu verejnej správy SR sa tento rok zvýši na 6,3 % z vlaňajších 6,1 % HDP. Zároveň bude vyšší, ako predpokladá schválený rozpočet (6 % HDP). Hlavný dôvod je zaznamenanie prefinancovania energopomoci v súlade s jednotnou európskou metodikou ESA2010. (Zdroj: TASR)

Priemyselné objednávky klesli. Hodnota nových objednávok v priemysle v novembri medziročne klesla o 7,3 % a dosiahla objem 5,44 mld. €. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 15 %. Nové objednávky v priemysle začali v novembri klesať po troch mesiacoch medziročného rastu. (Zdroj: ŠÚ SR)

Inflačné očakávania domácností v eurozóne klesli v novembri 2023 na takmer dvojročné minimum. Prieskum Európskej centrálnej banky odhalil, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch klesli v novembri 2023 na 3,2 %, čo je najnižšia miera od februára 2022. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Takmer polovica investorov v Európe plánuje znížiť v najbližšom období svoje investície voči realitnému sektoru. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby a pokles cien. Ukázal to prieskum európskeho združenia INREV, ktorého výsledky zverejnila agentúra Reuters.
Celkovo 43 % z oslovených investorov v Európe plánuje v najbližších dvoch rokoch znížiť objem investícií do nehnuteľností. Najnovšie číslo tak poukazuje na zhoršenie situácie v sektore, keďže na začiatku roka 2023 malo takéto plány na najbližšie dva roky 37 % európskych investorov. (Zdroj: TASR)

Slovenské firmy boli v platení daní menej spoľahlivé. Slovensko malo v minulom roku vyšší podiel nespoľahlivých subjektov ako Česko. Na Slovensku medzi menej spoľahlivé subjekty patrili 4 % firiem a 0,5 % živnostníkov. V Česku bolo za nespoľahlivých platcov označených vyše 0,3 % firiem a 0,03 % živností. (Zdroj: SITA)

Slovenským e-shopom rástol vlani počet objednávok aj obrat. Koniec minulého roka bol silný. Vyplýva to z informácií spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie vyše 5800 slovenských e-shopov. Celkový obrat e-shopov na Shoptete sa za rok 2023 zvýšil na 365 mil. €. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 27 %. (Zdroj: Trend)

Takmer každý Slovák patrí do bohatšej polovice sveta. Hoci sa o SR hovorí ako o krajine so zlou perspektívou a množstvom problémov, stále s náskokom patríme do bohatej časti sveta. V roku 2022 platilo, že každý dospelý človek, ktorý mal majetok vo vyššej hodnote ako je 9 167 $, patrí do bohatšej polovice sveta. Medzi tých šťastnejších tak patrí takmer každý Slovák. (Zdroj: Pravda)

Inflácia v eurozóne sa zrýchlila v závere roka na 2,9 %. Spotrebiteľské ceny boli v decembri o 2,9 % vyššie ako rok predtým. V novembri minulého roka inflácia v eurozóne predstavovala 2,4 %, čo bolo najmenej od leta 2021. (Zdroj: TASR)

Čínsky HDP vlani vzrástlo o 5,2 % Medziročný rast čínskej ekonomiky sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zrýchlil. Čínska ekonomika je po americkej druhá najväčšia na svete a je kľúčovým motorom globálneho hospodárskeho rastu. (Zdroj: SITA)

Inflácia v Rakúsku zostala v roku 2023 na veľmi vysokej úrovni 7,8 %. Táto hodnota však bola stále o 0,8 percentuálneho bodu nižšia ako v roku 2022, keď bola na úrovni 8,6 %. V decembri 2023 bol medziročný nárast inflácie o 5,6 % v porovnaní s 5,3 % v rovnakom mesiaci roka 2022. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ceny českých priemyselných výrobcov zrýchlili v poslednom mesiaci minulého roka tempo rastu na 4-mesačné maximum. Ceny producentov vzrástli v decembri oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 1,4 %. To je takmer dvojnásobný rast v porovnaní s tempom rastu z novembra. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Mzdy na Slovensku rástli v novembri 2023 vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach a druhý mesiac boli aj reálne vyššie ako rast inflácie. Zamestnávatelia však evidovali medziročne menej zamestnancov, poklesu zamestnanosti odolalo len stavebníctvo a informácie s komunikáciou. Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri 2023 v nominálnej hodnote medziročne rástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Jej najvyšší rast nad 15 % zaznamenali činnosti reštaurácií a pohostinstiev, kde mzda dosiahla výšku 732 eur. Dvojciferným tempom rástli aj mzdy zamestnancov v stavebníctve s priemernou mzdou 1 138 eur, v priemysle na 1 891 eur, doprave a skladovaní na 1 484 eur, v maloobchode na 1 177 eur a vo vybraných trhových službách na 1 506 eur. Rast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 7,6 % v informáciách a komunikácii s priemernou mzdou 2 765 eur, do 9,3 % v predaji a oprave motorových vozidiel, kde zamestnanec priemerne zarobil 1 585 eur. V novembri zárobky opäť odolali inflácii. Ide o druhý mesiac, v ktorom rast reálnej mzdy vykázali všetky sledované odvetvia. Jej najvýraznejšie zvýšenie o 8,4 % evidovali reštaurácie a pohostinstvá. Úroveň reálneho rastu o 4 % prekročili výplaty v stavebníctve, priemysle a tiež v doprave a skladovaní. Najpomalšie, len o 1,3 %, sa zvýšil reálny zárobok v informáciách a komunikácii. (Zdroj: ŠÚSR)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina