aktuality

Personálne zmeny v kompetencii MPRV SR v skratke

Ministri
Stretnutie súčasného ministra MPRV SR Ing. Richarda Takáča (vľavo) a jeho predchodcu v ministerskom kresle prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. Foto: archív autora
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Predčasné voľby na Slovensku (30. 9. 2023) zmenili rozloženie politických síl v jednotlivých rezortoch. Dovtedy viedol Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – v dočasnej vláde od 15. 5. 2023. Na poslednom rokovaní sa zúčastnil 23. 10. 2023 v Luxemburgu. Následne odovzdal vedenie agrorezortu, aby sa od 25. 10. 2023  stal novým ministrom Ing. Richard Takáč. Do rezortu patrí aj odvetvie lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Počas novembra nastali personálne zmeny vo vedení rezortu. Kompletné vedenie:

  • Ing. Richard Takáč – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • JUDr. Kristína Vavríková – generálna riaditeľka služobného úradu MPRV SR
  • Ing. Vladimír Vnuk – štátny tajomník rezortu MPRV SR
  • Ing. Jozef Smatana – druhý štátny tajomník rezortu MPRV SR s cieľom posilniť rozvoj vidieka. Do tejto funkcie bol pôvodne ustanovený Mgr. Mário Maruška. Jeho osobu si vyžiadalo Ministerstva životného prostredia, aby politické riadenie ministerstiev bolo stranícky jednoliate. Nového štátneho tajomníka agrorezortu preradili z rezortu kultúry. Zmeny presunu štátnych tajomníkov nastali 29. 11. 2023 medzi rezortmi kultúry, agrorezortu a envirorezortu. 

Kompletné vedenie agrorezortu 21. 11. 2023 rozhodlo o personálnych zmenách:

Dočasné poverenie získal nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Ivan Danček. Príspevkovú organizáciu Národné lesnícke centrum zatiaľ povedie Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Od týchto zmien očakávajú zefektívnenie práce a vytvorenie priestoru pre kvalitatívny rozvoj riadenia podriadených podnikov a organizácií a celého rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nový minister agrorezortu na Slovensku Ing. Richard Takáč
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina