aktuality

Opustil nás významný vysokoškolský pedagóg

1945 - 2023
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dňa 28.11.2023 nás vo veku 78 rokov navždy opustil prof. Ing. Ján Zemiar, PhD., uznávaný pedagóg pôsobiaci na Drevárskej fakulte (DF) Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) ako dlhoročný vedúci Katedry nábytku a drevárskych výrokov.  

Ján Zemiar sa narodil 1.septembra 1945 v obci Chyžné na Gemeri. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, na čo bol patrične hrdý a celú svoju aktívnu činnosť viedol k využívaniu rozmanitostí slovenského jazyka aj svojich kolegov.  Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1969 na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene (dnešnej TUZVO), kde sa započala na pozícii odborného asistenta jeho pedagogická, výskumnícka a organizačná práca v prospech študentov ako aj samotnej DF. Popri výchove nových odborníkov pre drevársky a najmä nábytkársky priemysel sa aktívne venoval aj vlastnému vzdelávaniu. Vzdelanie si doplnil postgraduálnym kurzom vysokoškolskej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, externým ašpirantským štúdiom na DF VŠLD Zvolen, štúdiom expertíznej činnosti pre rozvojové krajiny na Lesníckej fakulte VŠLD Zvolen. Svoje rozsiahle teoretické vedomosti si mal možnosť overiť v praxi v závode Nábytkáreň Bukóza vo Vranove nad Topľou. Popri pedagogických aktivitách sa aktívne venoval vedecko-výskumnej činnosti v oblasti technologických a organizačných problémov vo výrobe nábytku, možností využitia lasera v nábytkárskej výrobe, ako aj problematike tvárnenia dreva. Výsledky svojho výskumu sa snažil zasadiť do širšieho kontextu inovácii v priemysle. Celé toto úsilie vyvrcholilo v roku 2005, keď ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora v odbore Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov.

Svoje organizačné schopnosti poháňané víziou zdokonalenia a rozšírenia štúdia Drevárstva využil, spolu s kolegami, pri rozšírení štúdia na DF TUZVO. Mal výrazný podiel na tvorbe študijných zameraní Priemyselný dizajn nábytku a Drevené stavby a výrobky pre stavebníctvo, ktoré sa pretransformovali do študijného programu Konštrukcia drevených stavieb a nábytku. Bol pri zrode myšlienky a s kolegami sa výrazne zaslúžil o  vznik detašovaného pracoviska DF TUZVO na Vyšší odborné škole vo Volyni v Českej republike, kde postupom času pracovné vzťahy prerástli do priateľských.

Svoje nepretržité 46-ročné pôsobenie na Drevárskej fakulte TUZVO zavŕšil prof. Ing. Ján Zemiar, PhD. v roku 2015, v deň svojho 70-ročného životného jubilea.

Jeho výrazné vedomosti a vízie sú zhmotnené vo vysokoškolských učebniciach a skriptách, vedeckých článkoch a ďalších odborných publikáciách.

Kolegovia a priatelia budú spomínať na jeho vášnivé diskusie nielen pri riešení pracovných úloh, ale aj pri spoločenských témach či futbalových zápasoch. 

Pán profesor, česť Tvojej pamiatke!

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., dekan a kolektív Katedry nábytku a drevárskych výrokov DF TUZVO

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina