školy

Výsledky súťaže Cena prof. Jindřicha Halabalu 2023

Skoly_Halabala
Cenu v kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa získala Nikola Stančeková z Technickej univerzity Zvolen za projekt komunitného centra COMU
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodná študentská súťaž v dizajne nábytku a interiéru Cena prof. Jindřicha Halabalu sa udeľuje za najlepší študentský projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v uplynulom akademickom roku v rámci ateliérovej tvorby. V aktuálnom 19. ročníku sa súťaže zúčastnilo 46 študentov s 51 prácami zo šiestich univerzít a vysokých škôl SR a ČR, ktoré sa zaoberajú dizajnom. Odborným garantom podujatia bola Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen.

Záštitu nad súťažou prevzal dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. O udelení Cien profesora Jindřicha Halabalu 2023 rozhodovala odborná porota pod vedením doc. Mgr. Miroslava Debnára z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Ceny a čestné uznania

  • Kategória Dizajn nábytku – klauzúrne/ semestrálne práce

Cena udelená za prácu “minimo a minima” autorke Barbore Siráňovej z Vysokej školy výtvarných umení v Brati­slave. Porota ocenila možnosť využitia digitálnych technológií – CNC frézovanie a 3D tlač – pri výrobe funkčných a jednoduchých komponentov. Odborné vedenie práce doc. Mgr. Miroslav Debnár.

Koncepty stoličiek “minimo a minima”, Barbora Siráňová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Čestné uznanie v tejto kategórii získala Iveta Holubčíková z Technickej univerzity Zvolen za taburetku Grow. Porota ocenila neopozerané výtvarné prevedenie pre detského užívateľa.Odborné vedenie doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Taburetka GROW, Iveta Holubčíková, Technická univerzita vo Zvolene
  • Kategória Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Cenu získal Jakub Krmela z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne za sedaciu súpravu Anilla, ktorá využíva prednosti interiérového a exteriérového nábytku v jednom celku s vyzdvihnutím spolupráce s firmou pri tvorbe projektu. Odborné vedenie práce doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Outdoorová sedacia súprava Anilla, Jakub Krmela, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne

Čestné uznanie v tejto kategórii dostala Monika Juríková z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne za skladacie kreslo. Porota ocenila jednoduché a netypické skladanie vzdušnej konštrukcie s možnosťou ľahkého zloženia do malého objemu. Odborné vedenie Mgr. A. Ivan Pecháček.

Skladacie kreslo, Monika Juríková, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
  • Kategória Dizajn interiéru – klauzúrne/ semestrálne práce

Cena patrí za projekt „3D print yurt house“ autorke Tímei Kepovej z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava. Porote sa páčilo komplexné riešenie s využitím technológie budúcnosti a prvkami alternatívnych zdrojov energie a netradičný spôsob vytvárania celku z vnútra von. Odborné vedenie doc. Mgr. Miroslav Debnár.

Projekt „3D print yurt house“, Tímea Kepová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Čestným uznaním v tejto kategórii bola ocenená Nikola Stančeková z Technic­kej univerzity Zvolen. Porota ocenila nápaditú upcykláciu nevyužitej vodárenskej veže s priznaním pôvodných štruktúr. Odborné vedenie práce Mgr. art. Lucia Kružlicová, ArtD.

Rekonštrukcia nevyužívanej vodárenskej veže, NIkola Stančeková, Technická univerzita vo Zvolene
  • Kategória Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Cena patrí Nikole Stančekovej z Technickej univerzity Zvolen za projekt komunitného centra COMU, ktoré vytvára spoločný priestor s podporou väzby komunity a s odkazom na kultúru amerických Shakerov. Odborné vedenie práce Mgr. art. Lucia Kružlicová, ArtD.

Komunitné centrum COMU, Nikola Stančeková, Technická univerzita vo Zvolene

Čestné uznanie v tejto kategórii za „Múzeum vodnej dopravy Bratislava“ získala Ľubomíra Mudrová z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prednosti práce podľa hodnotenia poroty: Komplexný návrh revitalizácie budovy, chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky pre súčasné kultúrno-spoločenské využitie. Odborné vedenie práce Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

Interiér Múzea vodnej dopravy v Bratislave, Ľubomíra Mudrová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave
  • Kategória Dizajn nábytku a interiéru – doktorandi

Cenu udelili Richardovi Sekerákovi z Technickej univerzity Zvolen za sedaciu súpravu Graffiti RSD. Porota ocenila experimentálne tvarové riešenie, ktorému grafika dodáva jedinečnosť a kompatibilitu prvkov s vynikajúcim dotiahnutím detailov. Odborné vedenie práce doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.

Sedacia súprava Graffiti RSD, Richard Sekerák, Technická univerzita vo Zvolene

Čestné uznanie medzi projektmi doktorandov získala Sabina Stržínková z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne za stôl Sabi, na ktorom porota ocenila kultivované tvarové riešenie výrobku a nadviazanie spolupráce s významným regionálnym výrobcom. Odborné vedenie práce doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Stôl Sabi, Sabina Stržínková, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne

Ocenené práce 19. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Cena profesora Jindřicha Halabalu tvorili rovnomennú výstavu, ktorá bola pre verejnosť otvorená od 26. októbra do 2. decembra 2023 v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen. Kurátorom výstavy bol Mgr. art. Ľuboš Gajdoš, ArtD.

Foto: archív súťaže

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina