aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2023

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2023

ČSN EN 15502-2-1 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

• ČSN EN 15502-1:2022 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (oprava 1)

• ČSN EN 15502-2-1+A1:2017 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronická řídicí zařízení

• ČSN EN 60669-2-1 ed. 3:2005 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4:2023 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronická řídicí zařízení (změna A11)

• ČSN EN 62493 ed. 2:2015 (36 0091) • Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím (změna A1)

• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z53)

• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z50)

• ČSN EN 62841-2-1:2018 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (změna A1)

• ČSN EN 62841-2-1:2018 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (změna A12)

• ČSN EN ISO 19650-4 (73 0150) • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 4: Výměna informací

• ČSN EN 17020-2 (73 0871) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken – Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů

• ČSN EN 17681-1 (80 0300) • Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie

• ČSN EN 17681-2 (80 0300) • Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využitím plynové chromatografie

• ČSN EN ISO 13137 (83 3637) • Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody

• ČSN EN ISO 21646 (83 8317) • Tuhá alternativní paliva – Příprava vzorku

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina