aktuality

Šikovnosť a zručnosť mladých remeselníkov

Skills_SNV
Z regionálneho kola súťaže Skills Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Foto: Tomáš Cetera
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6. ročník súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia – stolár. Na súťaži sa zúčastňujú žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a žiaci 1.–3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technik drevostavieb a technik drevárskych CNC zariadení.

Semifinálové kolo sa uskutočnilo 29. a 30. 3. 2023 pod záštitou Zväzu spracovateľov dreva SR v priestoroch SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej z piatich zúčastnených škôl jedno súťažné družstvo.

V teoretickej a praktickej časti súťažili žiaci samostatne. Ich praktickou úlohou, ktorá v prvom rade preverila ich odbornú zručnosť, narábanie s materiálom, nástrojmi a dodržiavanie bezpečnosti pri práci, bolo zhotoviť jednoduchú stoličku (tzv. „hokerlík“) podľa konštrukčného výkresu. Súťažiaci dostali tvarovo opracované prírezy, ktoré ďalej konštrukčne opracovali, vykonali predmontáž, povrchovú úpravu brúsením a montáž. Konštrukčné opracovanie robili ručným náradím, ktoré si účastníci priniesli.

Odborná porota, zložená z majstrov odborného výcviku, vyhodnotila súťaž, ktorá bola mimoriadne vyrovnaná a kvalitná. Poradie:

Kategória jednotlivci:

  1. Viktor Zajac – SOŠ drevárska Spišská Nová Ves
  2. Marián Bočkaj – SŠ Stará Ľubovňa
  3. Daniel Nosáľ – SŠ Stará Ľubovňa

Kategória družstvá:

  1. Marián Bočkaj, Daniel Nosáľ – SŠ Stará Ľubovňa
  2. Viktor Zajac, Valentín Majerčák – SOŠ drevárska Spišská Nová Ves
  3. Norbert Niský, Dávid Jurčo – SOŠ technická Michalovce

Do celoslovenského finále, ktoré bude 25. 4. 2023 v Nitre, postupujú družstvá SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a SOŠ drevárska Filinského 7, Spišská Nová Ves.

Foto: Tomáš Cetera

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina