školy

Školy sú budúcnosťou prosperity

Za spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov a podporu SOŠ drevárskej vo Zvolene odovzdal riaditeľ školy Ing. Pavel Laššák ďakovnú plaketu konateľke spoločnosti KRONOSPAN, s. r. o. Zvolen, Ing. Denise Klöslovej. Foto: archív KRONOSPAN, s.r.o.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Mesto Zvolen je známe svojou dlhodobou tradíciou lesníctva a drevárstva na Slovensku. Nachádzajú sa tu odborné, vedecké i vzdelávacie inštitúcie ako Technická univerzita, Národné lesnícke centrum, Stredná odborná škola drevárska, Lesnícke a drevárske múzeum. Sústredenie týchto inštitúcií vo Zvolene nie je dielom náhody, značný vplyv mal aj vznik a vývoj drevospracujúceho závodu na komplexné spracovanie bukovej hmoty.

Závod Bučina začal písať svoju históriu v roku 1946. Dnes je jeho nasledovníkom Kronospan, ktorý si svoje historické záväzky voči odbornej i laickej verejnosti plne uvedomuje. Vytvára úzke prepojenia vedy a výskumu s praxou. S týmto zámerom Kronospan spolupracuje na rôznych APPV projektoch s akademikmi Technickej univerzity vo Zvolene, predovšetkým v oblasti recyklácie a cirkulárnej ekonomiky. Avšak záujem o výchovu mladých odborníkov a posilnenie pracovnej sily sa prejavuje predovšetkým v spolupráci so strednými odbornými školami. V Kronospane bol zavedený tréningový program pre absolventov stredných a vysokých škôl, kde sa počas jedného roka majú možnosť oboznámiť s rôznymi pracovnými pozíciami a spoznať najmodernejšie výrobné postupy a technológie.

Okrem Kronospanu ako výrobného podniku podporuje vzdelávanie a rozvoj študentov aj nadácia Kronospan Foundation. Podporuje žiakov v odbore nábytkárstvo a drevárstvo na SOŠ drevárskej vo Zvolene už 7 rokov a spolupráca pokračuje i naďalej. V roku 2022 vďaka výzve skill.ED získali štyri stredné školy grant v celkovej výške približne 40 000 eur. Do výzvy sa školy budú môcť zapojiť aj v tomto roku.

Za všetkých vystihuje podstatu spolupráce Ing. Pavel Laššák, riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene: „Vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov, ale aj pedagógov školy, je určite výhodou mať strategického zamestnávateľa v drevospracujúcom priemysle hneď „za plotom“ (sídlo školy a Kronospanu sú situované vedľa seba na Lučeneckej ceste vo Zvolene). Vytvárajú sa tým rôzne možnosti oboznamovania sa s aktuálnymi a modernými (Priemysel 4.0) výrobnými procesmi pri spracúvaní dreva formou odborných exkurzií, odbornej praxe žiakov, stáží a pod. priamo v reálnych výrobných podmienkach. Ďakovnú plaketu za spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov a podporu školy sme vlani udelili konateľke spoločnosti KRONOSPAN, s. r. o. Zvolen, pani Ing. Denise Klöslovej, ktorá v rámci podujatia Javor 2022 prezentovala pre žiakov a ďalších hostí školy aj firemnú prezentáciu. My s hrdosťou tvrdíme, že študovať drevárinu sa oplatí.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina