aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. listopadu 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců klimatizačních jednotek, ručního elektrického nářadí, obráběcích a lesnických strojů, dřevěných desek, čalouníků a zpracovatelů usní a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 12. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 14, 20, 26, 36, 47, 49, 69, 72, 73, 79 a 83 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 14 0005/22 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče (PMD: EN 12102-1:2022)
• ČSN č.ú. 14 0006/22 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče (PMD: EN 12102-1:2022)
• ČSN č.ú. 20 0005/22 • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 12: Přesnost hotových zkušebních kusů (PMD: ISO 230-12:2022)
• ČSN č.ú. 26 0011/22 • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami (PMD: EN 619:2022)
• ČSN č.ú. 36 0103/22 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (PMD: EN 60335-2-30:2009/prA13:2021 (LVD3))
• ČSN č.ú. 36 0104/22 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (PMD: EN 60335-2-30:2009/prA13:2021 (LVD3) + IEC 60335-2-30/A2:2021)
• ČSN č.ú. 36 0106/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (PMD: EN 62841-2-1/A1:2022 (MD2) + IEC 62841-2-1/A1:2021)
• ČSN č.ú. 47 0019/22 • Zemědělské a lesnické stroje – Mobilní lanovky pro těžbu dřeva – Bezpečnost (PMD: EN 16517:2021)
• ČSN č.ú. 49 0005/22 • Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 3: Desky z rostlého dřeva (PMD: EN 12369-3:2022 (CPR))
• ČSN č.ú. 49 0006/22 • Desky z rostlého dřeva (SVVP) – Požadavky (PMD: EN 13353:2022 (CPR))
• ČSN č.ú. 69 0006/22 • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Akustický výkon (PMD: EN 16583:2022)
• ČSN č.ú. 72 0040/22 • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu (PMD: EN ISO 12241:2022 (CPR) + ISO 12241:2022)
• ČSN č.ú. 72 0043/22 • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti (PMD: EN ISO 18099:2022 + ISO 18099:2022)
• ČSN č.ú. 73 0069/22 • Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy (PMD: EN ISO 52000-1:2017 + ISO 52000-1:2017)
• ČSN č.ú. 73 0070/22 • Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy (PMD: EN ISO 52016-1:2017 + ISO 52016-1:2017)
• ČSN č.ú. 73 0071/22 • Automatizační a řídící systémy budov – Využití regulace (PMD: EN 17609:2022)
• ČSN č.ú. 73 0072/22 • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (PMD: EN ISO 12006-3:2022 + ISO 12006-3:2022)
• ČSN č.ú. 73 0075/22 • Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav (PMD: FprEN 17020-1 (CPR))
• ČSN č.ú. 79 0009/22 • Usně – Charakteristiky čalounických usní – Výběr nábytkářských usní (PMD: EN 13336:2022)
• ČSN č.ú. 79 0010/22 • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu (PMD: EN ISO 15701:2022 + ISO 15701:2022)
• ČSN č.ú. 83 0053/22 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení samozahřívání – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši (PMD: CEN ISO/TS 21911-2:2022 + ISO/TS 21911-2:2022)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 69, 72, 79, 83, č.ú. 14 0005/22, 73 0071/22 – 73 0075/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 14 0006/22: Ing. Ludvík Koudelka, Revoluční 1441, 565 01 Choceň
• č.ú. 20 0005/22: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 26 0011/22
: CIMTO s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 36 0103/22 a 36 0104/22
: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
• č.ú. 36 0106/22
: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 47 0019/22
: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
• úkoly ve třídě 49: Textilní zkušební ústav s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice
• č.ú. 73 0069/22 a 73 0070/22
: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina