aktuality

Dizajn a ergonómia v prostredí priateľského k veku

Naznačenie vzťahu dizajnu a ergonómie pre vytváranie komfortu a samostatnosti
twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ako zohľadniť starnutie v spoločnosti a v komunitách, tiež v architektúre a dizajne analyzovala konferencia, ktorá sa uskutočnila 3. 11. 2022 na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Odborníci zo štyroch krajín (Slovensko, Španielsko, Slovinsko, Portugalsko) uviedli poznatky, ktoré sa zaoberajú starnutím. Témy boli výstupom v rámci programu Erasmus+ a jeho projektu „Desire“. Založený je na princípoch posilňujúceho a ergonomického environmentálneho dizajnu.

Koordinátorom projektu bola Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava. V úvode prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. charakterizovala zameranie projektu „Desire“ v skratke: prehľadné ciele, aktivity a výstupy. Poznatky z vedných odborov, ktoré sa zaoberajú starnutím, umožnil reflektovať Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Výsledky výskumu v sérii Antropológia dizajnu priblížili v 1. bloku Soňa G. Lutherová a Ľubica Volanská z Ústavu SAV – partnerského pracoviska programu. Záverečné poznatky predniesla Anna Zabicka z University of Vienna. Aktívnemu starnutiu a pohybovej aktivite bol venovaný 2. blok prednášok. 3. blok prednášok priblížil poznatky o architektonickej tvorbe a dizajne.

Záverečný blok bol venovaný prostrediu na úrovni interiérového a produktového dizajnu. Perspektívu tvorby uviedla Veronika Kotradyová. Pre oblasť produktového dizajnu vystúpili zástupcovia španielskeho partnera projektu CETEM. Venovali sa možnostiam navrhovania a konštruovania nábytku, aby uľahčili starostlivosť o starších ľudí. Obsah rozšírili hostia z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen Mgr. Elena Farkašová, ArtD. a doc. akad. soch. René Baďura. Podelili sa o skúsenosti z rôznych vývojových štúdií v rámci ich vzdelávacieho predmetu Humanita v dizajne. Prednáškovú časť uzavrela jedna z riešiteliek projektu Mgr. Art. Mária Šimková, ArtD. z Ústavu dizajnu FAD STU Bratislava. Priblížila témy starnutia a ergonómie v produktovom dizajne vďaka skúsenostiam z cvičení so študentmi.

Prítomných bolo viac ako 80 účastníkov konferencie hybridnou formou. Digitálnu verziu zborníka abstraktov uverejnia na stránke www.uesa.sav.sk, aby podnietili starších ľudí a ich rodinných príslušníkov na vytváranie pohody, komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina