aktuality

Obhajoby dizertačných prác v 4 drevárskych študijných odboroch

Drevené organové píšťaly zo smrekového dreva rezonančnej kvality
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Doktorandi Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen obhajovali (15.–24. augusta 2022) jedenásť dizertačných prác v štyroch drevárskych študijných odboroch.

UMENIE – študijný program Dizajn nábytku a bývania

Mgr. art. Miroslava Hrnčíř: Špecifikácia dizajnérskeho nábytkového štýlu

Mgr. art. Liubov Bajzová: Etické problémy v dizajne človekom obývaného prostredia

Mgr. art. Katarína Štefániková: Nábytok – interiér – dizajn – človek

Mgr. art. Matej Záborský: Nábytok – interiér – dizajn – človek

DREVÁRSTVO – Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov

Ing. Ján Kalafús: Zelená logistika v kontexte trvalej udržateľnosti drevospracujúcich podnikov

Mgr. Katarína Tuhárska: Rezonančné vlastnosti smrekového a javorového dreva a ich vplyv na tónovú kvalitu drevenej organovej píšťaly

Ing. Rozália Vaňová: Analýza environmentálnych dopadov z hľadiska životného cyklu pre vybrané stavebné systémy na báze dreva

BEZPEČNOSTNÉ VEDY – Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

RNDr. Radovan Hilbert: Analýza digitálnej obrazovej analýzy ako nástroja podpory rozhodovania v prevencii vzniku lesných požiarov

PaedDr. Patrik Tischler, MBA: Počítačové modelovanie vybraných parametrov dynamiky požiaru v praxi ochrany pred požiarmi

DREVÁRSTVO – Technológia spracovania dreva

Ing. Dávid Ciglian: Technologické podmienky výroby lamelových nosníkov aplikujúc recyklovateľné smrekové drevo a PUR lepidlo

Ing. Monika Žofková: Ovplyvňovanie logistického systému pri výrobe drevárskych výrobkov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina