aktuality

Dva dni preverovali zručnosť remeselníkov

Atmosféra súťaže remeselníkov počas Festivalu študentského remesla v Kežmarku
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Budovanie a spájanie zamerania detí minority a majority obyvateľov regiónu Kežmarok každoročne vrcholí Festivalom študentského remesla. Počas dvoch dní (9. a 10. 6. 2022) sa konal 8. ročník festivalu na nádvorí a okolí Kežmarského hradu. Súťažili v historickom oblečení v 6 kategóriách remesiel. Súťažiaci boli väčšinou zo Súkromnej spojenej školy Biela voda (SSŠ), ktorá má sídlo v Kežmarku. Budúci stolári vytvorili 2-členné družstvá žiakov. Z makety drevenej misy na halušky mali počas dvoch hodín vytvoriť funkčný konečný rezbársky tvar misy na používanie.

Festival sa konal pod záštitou hlavnej organizátorky – riaditeľky SSŠ Kežmarok Mgr. Anny Jurgovianovej. Škola vznikla v roku 2009. Pod dnešným názvom funguje od roku 2017 a má učebné odbory zamerané na strojársku výrobu, výrobu konfekcie, stavebnú výrobu, lesnú výrobu prostredníctvom učebných odborov murár, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár. V odbore Podnikanie v remeslách a službách môžu získať maturitu. Elokované učebne má škola v šiestich obciach okresu. Prvé zručnosti získavajú aj v kurzoch zamerané na remeslá: umelecký stolár, umelecký kováč, spracúvanie dreva, lesná výroba.

Remeselnícke podujatie je najväčším svojho druhu na Slovensku, čerpá z historických prameňov počiatkov umeleckých a remeselných cechov. Súkromná spojená škola Biela voda je zaregistrovaná v Európskom zozname firiem.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina