aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2022

 • ČSN EN ISO 21922 (14 2014) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení
 • ČSN EN 16867+A1 (16 5195) • Stavební kování – Mechanické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13155 (27 0139) • Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
 • ČSN EN ISO 8666 (32 0801) • Malá plavidla – Základní údaje (změna A11)
 • ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (33 0160) • Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace – Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů
 • ČSN EN IEC 60445 ed. 5 (33 0160) • Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (změna Z1)
 • ČSN EN 62820-1-1 (33 4597) • Komunikační systémy budov – Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně (změna A11)
 • ČSN EN 54-13+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
 • ČSN EN 54-22+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
 • ČSN EN 14373 (38 9681) • Systémy pro potlačení výbuchu (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky
 • ČSN EN ISO 19085-14 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 14: Čtyřstranné frézky
 • ČSN EN ISO 19085-15 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 15: Lisy
 • ČSN EN ISO 19085-16 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
 • ČSN EN 1034-4 (50 7010) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení
 • ČSN EN 17618 (66 8526) • Lepidla – Lepené spoje dřevo-dřevo pro nekonstrukční aplikace – Stanovení smykové pevnosti tlakovým zatížením
 • ČSN EN 17619 (66 8527) • Klasifikace lepidel na dřevo pro nekonstrukční výrobky ze dřeva pro venkovní použití
 • ČSN EN ISO 22553-13 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 13: Stanovení zpětného uvolňování nátěrové hmoty
 • ČSN EN ISO 22553-14 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 14: Chování při nanášení
 • ČSN EN ISO 10591 (72 2343) • Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě
 • ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
 • ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
 • ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
 • ČSN EN 13286-41 (73 6182) • Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
 • ČSN 73 8101 (73 8101) • Lešení – Společná ustanovení (oprava 1)
 • ČSN EN 17371-2 (76 3604) • Poskytování služeb – Část 2: Smlouvy o službách – Návod pro návrh, obsah a strukturu smluv
 • ČSN EN ISO 4674-2 (80 4628) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti v dotržení – Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem
 • ČSN EN ISO 6450 (80 4634) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti proti kapalinám
 • ČSN EN 17255-3 (834778) • Stacionární zdroje emisí – Systémy pro sběr a zpracování dat – Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat
 • ČSN 91 0220 (91 0220) • Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat
www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina