aktuality

Environmentálne vzdelávanie na podporu zákazu nelegálneho výrubu dreva

Ilustračné foto z prezentácie zbraňových systémov
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hlavné cvičenia v učebnom programe na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen majú zameranie aj na ochranu v lesných činnostiach formou forenznej a kriminalistickej environmentalistiky. Oslovujú ich cez odborníkov z praxe k predmetom Základy kriminalistiky, Základy kriminológie, Kriminalistické metódy a Trestné dokazovanie.

Študenti so zameraním na lesníctvo a spracovanie dreva majú možnosť dokázať odborné vedomosti z odhaľovania a vyšetrovania environmentalistiky, kriminalistickej lobistiky ako technickej metódy na odhaľovanie zbraní. Pred záverom letného semestra prednášal JUDr. Lukáš Kuna o prevencii kriminalistiky. Charakterizoval pojmy – zbraň, náboj, balistika, identifikácia, účinky striel na zaistených objektoch. Prednáška Ing. Martina Kicku sa zameriavala na činnosť potierania ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, preprave a uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh. Výrazným nástrojom je Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vo Zvolene. Trestno-právnu problematiku a vyšetrovanie environmentálnych trestných činov popísali pplk. Mgr. Ondrej Koporec, aj prokurátorka Okresnej prokuratúry v Žiari nad Hronom JUDr. Katarína Monišová.

Študenti fakulty predstavili forenznú a kriminalistickú environmentalistiku cez spracovávané diplomové práce z problematiky. Ich závery smerovali k získaniu poznatkov o konkrétnych postupoch organizovanej činnosti pri vyšetrovaní trestných činov (aj týrania zvierat a ochrane životného prostredia). Školiteľom bol JUDr. Pavel Kypta, PhD. z Katedry environmentálneho inžinierstva. Diplomové práce doplnili zručnosťou používania zbraní pri nelegálnom výrube dreva.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina