reportáže

Paletový sortiment už nám jde skvěle, stavební se postupně ještě učíme

DrevoVysocina
„Paletový sortiment už nám jde skvěle, do výroby stavebního řeziva postupně pronikáme,“ říká Ing. Ivo Mittermayer (vlevo) se synem Ivem, vedoucím středisek palivového dříví a dřevovýroby s vloni zprovozněnou pilnicí. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Dřevo Vysočina a.s. ze Žďáru nad Sázavou, vedená lesním inženýrem Ivo Mittermayerem, patří do stále rostoucí skupiny původně lesnických firem, které vsadily na svůj přirozený přístup ke kulatině a začaly ji i samy zpracovávat. Byť v daném případě zpočátku jen jejím krácením a štípáním na jehličnaté a listnaté palivové dříví, ale od roku 2018, navzdory jisté nepřízni ze strany místních obyvatel, také formou pilařské výroby paletových přířezů a smrkového stavebního řeziva. Ta byla v letech 2020–2021 kompletně přesunuta do nově spuštěného firemního areálu s pilnicí, vybavenou dvojicí odkorňovačů a kmenových pásových pil chorvatské značky DINACO s projektovanou roční kapacitou pořezu 80 tis. kubíků ve dvou směnách, dodaných slovenskou společností EXCELLENT CD spol. s r.o. Zvolen.

Místo prodeje dříví dnes 5 středisek výroby a služeb

Vzniku akciové společnosti Dřevo Vysočina, která od loňského roku 2021 nově sídlí v průmyslové zóně na Jamské ulici ve Žďáru nad Sázavou (u výpadovky na Nové Město na Moravě), předcházelo období po roce 1994. Tehdy její spoluzakladatel dnes dvaapadesátiletý Ing. Ivo Mittermayer ukončil studia na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a poté ještě jako zaměstnanec pracoval v oboru nejprve u Lesů ČR a později u jisté akciové a následně soukromé lesní společnosti. Ve druhé polovině roku 2014 se rozhodl vydat se vlastní cestou. Na základě získaného živnostenského oprávnění, a následně pak od února 2015 v rámci založené s.r.o. Dřevo Vysočina, se věnoval obchodu s dřevní surovinou a komplexním lesnickým službám, zajišťovaným dodavatelskými firmami (dnes firemní Středisko lesnických prací).

V průběhu dalších dvou let Ing. Mittermayer se společníkem Ing. Pavlem Klegou rozšířili činnost své firmy, kterou v roce 2017 přeměnili na akciovou společnost Dřevo Vysočina, o Středisko výroby a prodeje štípaného palivového dříví (jehličnatého a listnatého), vyráběného na tehdy zakoupeném štípacím automatu v areálu původního sídla firmy, ležícího na opačném konci města u výpadovky na Pardubice. Dále pak o Středisko lesostaveb, které se zabývá kompletními stavebními a údržbovými pracemi pro menší vlastníky lesů, spočívajícími mimo jiné např. v budování lesních cest či v opravách stávajících cest a přibližovacích linek.

Souběžně s výše uvedenou výrobou a službami majitelé postupně investovali také do zřízení vlastního Střediska autodopravy. To dnes čítá celkem 14 odvozních souprav určených z cca 50 % pro manipulaci a rozvoz kulatiny či vlákniny do zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, přístavy pro distribuci kulatiny do Číny). Z druhé poloviny pak také pro rozvoz kulatiny po celé České republice a z části (cca 10 % z v ČR distribuovaného objemu dřevní hmoty) pro zásobování Střediska palivového dříví a od roku 2018 fungujícího Střediska dřevovýroby s pořezem jehličnaté kulatiny (převážně smrkové) na paletové řezivo, přířezy a stavební řezivo, vybaveného hlavní pořezovou technologií od chorvatského výrobce DINACO d.o.o.

Dřevo Vysočina a.s. sídlí od loňského roku v novém výrobním areálu s moderní pásovkovou pilnicí vybavenou dvěma pořezovými linkami

První pásovku po tři čtvrtě roku provozu…

„V době mých podnikatelských začátků, kdy jsem se zabýval hlavně obchodem s kulatinou, byl jedním z mých odběratelů pan Karel Klíma, spolumajitel firmy Pila Dvořák v.o.s. z obce Nadějov na Jihlavsku, která pořezovou technologii DINACO již nějakou dobu používala. Na základě jeho kladných referencí, a protože i mně se líbila, jsem pak kontaktoval přímo spoluvlastníka této chorvatské firmy pana Ivana Beničkiho. Ten mě pak následně přesměroval na s nimi spolupracující obchodní a montážní slovenskou firmu EXCELLENT CD spol. s r.o. Zvolen, která nám zpracovala projekt.

Na jeho základě nám pak zajistila a namontovala jak vlastní pořezovou technologii DINACO, zahrnující vstupní dopravník kulatiny s odkorňovačem GK 800-2 (pevná frézovací hlava a pohyblivý vozík pro upevnění a otáčení kulatiny), mezioperační dopravníkový systémkmenovou vertikální jednopásovou pilu DINACO s prořezem 20–130 cm, tak i na ni navazující uzly rozmítání prizem a omítání bočního řeziva technologií české provenience.

Přestože jsme byli a stále jsme s dodanou technologií velmi spokojeni, postupem času jsme zjistili, že bychom potřebovali její pořezovou kapacitu minimálně zdvojnásobit. Navíc jsme ji bohužel pro nás instalovali v areálu našeho střediska palivového dříví, který je sice součástí jedné z průmyslových zón města, ale sousedí s nedalekou obytnou zónou,“ vysvětluje mi Ing. Mittermayer situaci z období před cca čtyřmi roky, kdy firma po zhruba tři čtvrtě ročním pořezu začala zaznamenávat první stížnosti od sousedů na prach, hluk apod. Na jejich základě, přestože pila po celou dobu fungovala pod hranicí povolených limitů, a zejména pak kvůli podle majitele smyšleným lékařským posudkům obstaraných stěžovateli, musel být pilařský provoz z rozhodnutí Inspekce životního prostředí takříkajíc ze dne na den uzavřen.

…doplnila za 2 roky druhá – tandemová s předfrézou

Naštěstí už v té době majitelé ve spolupráci s firmou EXCELLENT CD zvažovali doplnit stávající pořezovou linku druhou, o poznání výkonnější, a navíc doplněnou ještě o sušení řeziva, štěpkování krajin atd. Pro realizaci tohoto záměru se jim v roce 2019 podařilo zakoupit pozemek v průmyslové zóně na opačném konci Žďáru nad Sázavou (u silnice I/19 ve směru na Nové Město na Moravě).

„Součástí této investice byla i na pozemku vybudovaná výrobní hala, určená původně pro kompletaci nábytku jistou chráněnou dílnou, která svůj projekt nedokončila. Hala ale neměla dostatečně pevné základy a ani její podlaha nebyla přizpůsobena pro těžkou technologii. Z rozhodnutí statika bylo proto nejprve nutné horní část stavby podepřít, podlahu rozbourat, vybagrovat do hloubky cca jednoho metru a znovu vybetonovat. Mimo to bylo nutné napojit areál na příjezdovou komunikaci, zpevnit většinu volných ploch a celkově ho upravit tak, abychom získali ucelený pilařský provoz. K tomu se ovšem v roce 2020 přidal covid a s jeho protiopatřeními jsme tak bohužel nabrali asi roční zpoždění,“ říká Ing. Mittermayer a dodává, že do dokončené pilnice pak montážníci firmy EXCELLENT CD přestěhovali, po zhruba rok a půl trvající odstávce, původní pořezovou technologii ze starého areálu.

Vedle ní pak umístili druhou pořezovou linku, kterou tvoří příčný vstupní dopravník s odkorňovačem GK 800-1 (pohyblivá frézovací hlava a stacionární zařízení pro otáčení kulatiny), spojovací dopravníkový systém a zejména pak vertikální kmenová pásová pila DINACO s prořezem 15 – 110 cm, vybavená upínacím vozíkem kulatiny s hydrostatickým pohonem, předsunutou frézovací hlavicí pro odstranění krajiny a dvojicí v tandemu umístěných a automaticky přestavitelných pilových hlavic.

„Boční řezivo od pásovek putuje vždy na samostatný omítací uzel s omítačkou od TOS Svitavy, který je v případě tandemové pily doplněn ještě kapovací pilou. Prizmy nebo středové řezivo směřují pomocí podélných a příčných dopravníků na společnou rozmítací pilu (opět TOS Svitavy), krajiny od první pásovky jsou odváděny mimo pilnici, kde se štěpkují. Nicméně společný rozmítací uzel se postupem času začal jevit jako problémový, neboť při pořezu hlavně sinější kulatiny nestíhá a tandemová pila se tak musí vždy na určitou dobu zastavit. V průběhu měsíce června proto každá pásová pila dostane svoji samostatnou rozmítačku, opět z produkce TOS. Její dodávku a montáž, stejně jako už předtím dodávku tří sušárenských komor (LUZAR) a technologie na zpracování dřevního odpadu, zaštítí opět náš osvědčený dodavatel EXCELLENT CD,“ doplňuje Ing. Mittermayer na adresu nového firemního areálu s pilnicí, uvedenou počátkem loňského července do zkušebního provozu a umožňující pořez kulatiny do délky 6 m.

V zimě hlavně „paleťák“, v létě střešní latě

Dřevo Vysočina a.s. v současné době trvale zaměstnává 54 lidí, které v případě střediska lesnických prací v letní sezóně doplňuje určitý počet brigádníků nebo agenturních pracovníků či zaměstnanci odborných externích firem. Z celkového počtu kmenových zaměstnanců pak téměř polovina (24–26 lidí) pracuje v pilnici, provozované ve dvou směnách, kdy ji pokaždé obsluhuje 12–13 pracovníků včetně řidiče čelního nakladače pro navážku kulatiny do pilnice.

„V zimě zpracováváme nejčastěji kulatinu dlouhou 2,5 m na paletové řezivo a přířezy, na které máme doslova nadstandardní odbyt. A to díky osmi stálým odběratelům, kteří se doslova předcházejí v různých platebních benefitech, abychom dodávali právě jim. V danou chvíli (období před 10. 5. 2022), kdy produkujeme kolem 60–70 kamiónů řeziva měsíčně, je z toho jen cca 5–6 kamiónů střešních latí a zbytek tvoří paletový sortiment. Od června do konce září, kdy budeme řezat hlavně čtyřmetrovou kulatinu, se začnou rozbíhat již zmíněné střešní latě a s nimi i další stavební řezivo jako prkna na záklopy, na bednění apod., při jejichž výrobě zatím sbíráme potřebné zkušenosti a které bychom postupně chtěli rozšít také o hranoly,“ pochlubil se Ing. Mittermayer s tím, že více jak 50 % produkce řeziva (hlavně v paletovém sortimentu, jde na export (Itálie, Slovensko, Rakousko, Německo) a zbytek k domácím odběratelům.

Z vedlejších pilařských produktů se např. krajiny od první pásové pily štěpkují a vytvořená tzv. bílá štěpka směřuje spolu s pilinami k dalšímu průmyslovému využití. Kůra je určena ke spalování v teplárně v Bystřici nad Pernštejnem, frézovaná frakce od tandemové pily slouží firmě jako palivo pro kotelnu, vytápějící kromě pilnice a sušáren také v areálu zbudovanou novou správní budovu.

Foto: Ing. František Novák

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina