aktuality

Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zvýšila, důvěra spotřebitelů dále klesá

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 3,4 bodu na hodnotu 100 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 103,8, ale indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 81,3.

Za meziměsíčním růstem ekonomického sentimentu mezi podnikateli stála v dubnu především vyšší očekávání růstu výrobní činnosti v průmyslu a pozitivní hodnocení aktuální poptávky podniků ve vybraných odvětvích služeb. V odvětvích obchodu a stavebnictví se důvěra podnikatelů snížila.

„V aktuálním konjunkturálním průzkumu většina oslovených podnikatelů hodnotí svoji ekonomickou situaci obdobně jako minulý měsíc. V průmyslu mírně převažují podniky, které pozitivněji než v březnu odhadují poptávku a navazující výrobní činnost v období následujících 3 měsíců. Ve vybraných odvětvích služeb pak mírně převažují podnikatelé s lepším než březnovým hodnocením aktuální poptávky. Velká většina respondentů však uvádí, že odhadovat budoucí vývoj je pro ně v současné situaci mimořádně obtížné,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Dubnová důvěra spotřebitelů v ekonomiku byla nejnižší od listopadu 2012. Respondenti negativně hodnotí téměř všechny sledované aspekty. Nejvíce se obávají dalšího růstu cen, zhoršení celkové ekonomické situace v České republice i jejich vlastní finanční situace.

„Významná část dotazovaných domácností se domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozích 12 měsících. Navíc se obávají, že se bude dále zhoršovat spolu s očekávaným vývojem celkové ekonomické situace a dalším růstem cen,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podrobné informace

V meziměsíčním srovnání se důvěra podnikatelů v průmyslu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o  5,6  bodu na hodnotu 99,5. Podnikatelé v dubnu hodnotili svou současnou celkovou poptávku mírně lépe než minulý měsíc. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu snížil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. Rekordně vysoký počet podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících růst prodejních cen se v dubnu znovu zvýšil. Hlavní bariérou růstu produkce v průmyslových podnicích je nedostatek materiálu, uvedlo ji přibližně 38 % respondentů. Druhou nejvýznamnější bariérou je nedostatečná poptávka, která limituje téměř 18 % respondentů. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší. 

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu se oproti minulému čtvrtletí snížilo a dosáhlo 81,6 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 123,5. V dubnu se ve srovnání s minulým měsícem snížil podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou. Snížil se ale také podíl podniků očekávajících v období příštích tří měsíců růst tempa stavební činnosti a růst počtu zaměstnanců. Rekordní počet respondentů očekává další růst cen stavebních prací. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a nedostatek materiálu či zařízení (uvedlo 27 % respondentů, nejvíce od počátku sledování). V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 100,8. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se stejně jako v březnu mírně snížil. Zvýšil se ovšem podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Podobně jako minulý měsíc očekávají respondenti další růst prodejních cen. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně snížil. Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,4 bodu na hodnotu 106,7. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou poptávku se výrazně zvýšil, poklesl ovšem podíl podnikatelů, kteří očekávají zvýšení poptávky v období příštích tří měsíců. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně zvýšilo. V historii zjišťování bezprecedentně vysoký počet podnikatelů očekává další růst cen v období následujících třech měsíců. Nejvíce respondentů ve službách (téměř 50 %) uvedlo, že v současné době nepociťuje žádné bariéry limitující produkci, přibližně 14 % respondentů ale limituje nedostatečná poptávka. Meziročně je důvěra ve službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v dubnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 81,3. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se opět mírně zvýšil a dosáhl svého historického maxima. Meziměsíčně se rovněž zvýšil počet respondentů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře, než byla kdykoli v období předchozích dvanácti měsíců. Nového historického maxima dosáhl počet domácností, které se v období nadcházejících dvanácti měsíců obávají zhoršení své finanční situace. Mírně se snížil počet respondentů, kteří neplánují v období příštích dvanácti měsíců velké nákupy. Na historickém maximu se drží počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina