aktuality

Jubilejné logo jubilujúcej lesníckej a drevárskej univerzity

Aplikácia 70-ročného jubilea Technickej univerzity Zvolen
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V roku 1952 odčlenili z Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach Lesnícky odbor na vytvorenie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene s dvoma fakultami – lesníckou a drevárskou. Rozhodnutím SNR bol 17. decembra 1992 prijatý zákon 26/1992 Zb. o zmene názvu na Technickú univerzitu vo Zvolene.

Ohraničenie obdobia 1952 – 2022 tvorí 70 rokov činnosti. Pri príležitosti tohto jubilea zverejnila Technická univerzita Zvolen nový dizajn manuál a logotyp. Logo zvýrazňuje význam 70. výročia: pozostáva zo „70“ hraničných dátumov. V ňom má „sedmička“ jednoduchý lineárny tvar, „nula“ tvorí kruh rozdelený na 8 polí, stred osi je umiestnený excentricky a odvodený z architektonického riešenia auly pôvodnej Vysokej školy lesníckej a drevárskej.

Autorom jubilejného logo je Ing. Miroslav Chovan, ArtD. z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina