aktuality

Uznanie za odbornú prípravu pre budúce povolania

Ocenený majster odborného výcviku Bc. Ľubomír Mišina
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nitriansky samosprávny kraj oceňuje odbornú výchovu v SOŠ drevárskej Topoľčany. Čestné uznanie udelil Bc. Ľubomírovi Mišinovi – koordinátorovi odborného výcviku predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. Počas 20-ročnej práce majstra pripravuje Ľubomír Mišina žiakov učebných a študijných odborov pre súťaže zručnosti, aj pre stredoškolskú odbornú činnosť. Má nemalú zásluhu na realizácii experimentálneho študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení v nábytkárskej výrobe. Modernizuje sa tým doterajší študijný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – podľa požiadaviek firiem a trendov moderných technológií.

Na odbornom výcviku budúcich remeselníkov pri výrobe nábytku a spracovaní dreva sa v SOŠ drevárskej Topoľčany podieľa aj majster odborného výcviku Ivan Pecháč. Nedávno oslávil životnú šesťdesiatku a je najdlhšie zamestnaným pedagógom v škole. Žiakom vštepuje teoretické vedomosti a učí ich zručnostiam a pracovným návykom v budúcom povolaní. Špecializuje sa na výrobu nábytku z masívneho dreva. Prejavilo sa to na viacerých modeloch a exponátoch pre výstavy Mladý tvorca.

Zručnosť získavajú žiaci aj prostredníctvom súťaže zručnosti v programe TurboCAD. V školskom kole 2021/22 sa prezentoval výrazným výkonom druhák Jakub Hanko, ktorý do tajov programovania vniká iba niekoľko mesiacov. Prevahu v školskom kole mali tretiaci. Maturanti sa do súťaže zapojili len v rámci lepšieho zvládnutia záveru odborného štúdia. Najlepší v školskom kole: 1. Aleš Poutník, 2. Henrich Ostatný, 3. Jakub Hanko.

Základy školy boli položené pred polstoročím. Pôvodné Odborné učilište pre nábytkársky podnik MIER Topoľčany vzniklo v roku 1972. Aktuálne formou duálneho vzdelávania zabezpečujú výučbu pre 9 výrobných firiem nábytkárskeho charakteru.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina