aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. března 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců stavebního kování, lesnických strojů, laminovaných desek, dveří, vrat, biopaliv, nemocničního nábytku a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 4. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 16, 47, 49, 70, 73, 74, 80, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 16 0001/22 • Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 12320:2021 (CPR))
• ČSN č.ú. 16 0002/22 • Stavební kování – Mechanické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16867:2020+A1:2021)
• ČSN č.ú. 16 0003/22 • Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 12320:2021 (CPR))
• ČSN č.ú. 16 0004/22 • Stavební kování – Kování pro posuvné a skládací dveře – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 1527:2019+A1:2021)
• ČSN č.ú. 47 0001/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovačích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech (PMD: EN ISO 11680-2:2021 + ISO 11680-2:2021)
• ČSN č.ú. 47 0002/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovačích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (PMD: EN ISO 11680-1:2021 + ISO 11680-1:2021)
• ČSN č.ú. 49 0001/22 • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace (PMD: EN 14322:2021)
• ČSN č.ú. 49 0002/22 • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Metody zkoušení (PMD: EN 14323:2021)
• ČSN č.ú. 70 0002/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled (PMD: EN ISO 12543-6:2021 + ISO 12543-6:2021)
• ČSN č.ú. 70 0003/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran (PMD: EN ISO 12543-5:2021 + ISO 12543-5:2021)
• ČSN č.ú. 70 0004/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 4: Metody zkoušení stálosti (PMD: EN ISO 12543-4:2021 + ISO 12543-4:2021)
• ČSN č.ú. 70 0005/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené bezpečnostní sklo (PMD: EN ISO 12543-3:2021 + ISO 12543-3:2021)
• ČSN č.ú. 70 0006/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo (PMD: EN ISO 12543-2:2021 + ISO 12543-2:2021)
• ČSN č.ú. 70 0007/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí (PMD: EN ISO 12543-1:2021 + ISO 12543-1:2021)
• ČSN č.ú. 73 0010/22 • Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách – Zjednodušená metoda (PMD: EN ISO 10052:2021 + ISO 10052:2021)
• ČSN č.ú. 74 0002/22 • Dveřní křídla – Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost – Třídy tolerancí (PMD: EN 1529:2021 (CPR))
• ČSN č.ú. 74 0003/22 • Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 12543:2017+A1:2021)
• ČSN č.ú. 80 0001/22 • Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb (PMD: CEN/TS 14237:2021)
• ČSN č.ú. 80 0002/22 • Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (PMD: EN ISO 6330:2021 + ISO 6330:2021)
• ČSN č.ú. 80 0003/22 • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip (PMD: EN ISO 20932-1:2020/A1:2021 + ISO 20932-1/Amd.1:2021)
• ČSN č.ú. 80 0004/22 • Textilie – Chemicky vyrobená vlákna – Obecné názvy (PMD: EN ISO 2076:2021 + ISO 2076:2021)
• ČSN č.ú. 83 0002/22 • Tuhá biopaliva – Stanovení melitelnosti – Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy (PMD: CEN ISO/TS 21596:2021 + ISO/TS 21596:2021)
• ČSN č.ú. 83 0007/22 • Expozice pracoviště – Terminologie (PMD: EN 1540:2021)
• ČSN č.ú. 91 0001/22 • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí (PMD: EN ISO 23999:2021 + ISO 23999:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 47, 49, 70, 74, 83, 91, č.ú. 16 0003/22 a 16 0004/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 16 0001/22 a 16 0002: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• č.ú. 73 0010/22
: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• úkoly ve třídě 80: Textilní zkušební ústav s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina